най-големият кредитен консултант в България

Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година

ПО-НИСКИ ЛИХВИ И РЪСТ ВЪВ ВСИЧКИ СЕГМЕНТИ НА КРЕДИТИРАНЕТО очакват от Кредит Център за предстоящата 2015 г.

● Лихвите по кредитите ще паднат с между 0.25 и 1 процентни пункта при различните типове кредити

● Ръст ще отчете кредитирането на „зелено“

● Обемите ипотечни, фирмени и потребителски кредити ще нараснат с от 4 до 6% през 2015 г.

Изтегли анализа тук

Спад на лихвите и по-голяма активност в отделните сегменти на кредитирането очакват експертите от консултантската компания Кредит Център през предстоящата 2015 година.

И през 2014 година лихвите по ипотечните кредити продължиха да се понижават. Основно това се дължеше на спада на лихвите по депозитите, но и промените в закона за потребителския кредит, касаещи ипотечните кредити, донесоха сериозна промяна в структурата им, която в някои случаи доведе и до по-ниско оскъпяване. Конкуренцията между банките за привличане на повече клиенти също беше двигател на понижаване на общата цена на тези кредити. В края на 2014 година лихвите по ипотечните кредити се движат между 6 и 7%, като очакванията на Кредит Център са в края на 2015 година те да са на нива 5.5% – 6.5%.

Бизнес кредитирането ще бъде най-активният сегмент от кредитирането през 2015 година според Кредит Център. Дълго отлагани планове на бизнеса за инвестиции, преструктуриране, навлизане на нови пазари и увеличаване на продажбите ще започнат да се реализират, като от страна на банките също ще видим по-голяма гъвкавост и по-добри оферти. Лихвите по бизнес кредитите се движат в по-голям диапазон и в края на 2014г. те най-често са в границите 5-9%, като в края на 2015 година очакванията са те да са в между 4.5% и 7.5%. Очаква се ръст и в кредитите за строителство на жилищни проекти, което отчасти ще увеличи и офертите за финансиране на по-ранен етап на строителството на купувачите на недвижими имоти. Това няма да е реално финансиране на зелено, но ще се появят повече оферти за финансиране веднага след Акт 14.

При потребителките кредити през 2014 година видяхме по-сериозно раздвижване след 5 години на стагнация в сегмента. Лихвите се понижиха с около 1.5% и в края на годината се движат най-често между 7 и 13%, а очакванията са през 2015 година да слязат на нива между 7 и 11%. При потребителските кредити много важни са стабилните трудови доходи и ниската кредитна задлъжнялост, така че клиентите, които ги притежават, ще могат да разчитат на лихви между 7 и 8.5% по потребителските си кредити. Ще расте търсенето на по-големи суми потребителски кредити – между  30 000 и 50 000 лв, които  ще се използват за дофинансиране на сделки за покупка на имоти, за основен ремонт и за цялостен редизайн на жилища и други по-крупни покупки за дома и семейството.

Друг сегмент на потребителското кредитиране, който ще претърпи развитие в краткосрочен план, е този на малките потребителски заеми с размер под 1000 лв. Практиката тези суми да бъдат искани и получавани от фирмите за бързи кредити поради облекчените процедури и по-малкото необходими документи отслабва с всеки изминал месец под натиска на общественото говорене и разгласяването публично на лоши практики.

“Клиентите, които не могат добре да преценяват финансовите си възможности, може да имат пречки пред получаването на малък потребителски кредит от банка, но за повечето домакинства това е много по-логичният избор и те го осъзнават” , споделя впечатленията си Тихомир Тошев. “През последните месеци сме имали не един случай, в който процедурата отнема няколко дни – срок, който удовлетворява очакванията и на най-взискателните клиенти”. Затова според Тошев все по-често суми между 400 и 1000 лева ще се теглят от банка, а към бързите кредити ще се обръщат клиенти, търсещи спешно малки суми, най-често до 300 лева.

Според прогнозата на Кредит Център 2015 г. ще бъде стабилна, а конкуренцията между банките ще носи допълнителни ползи за клиентите под формата на по-добри цени на кредитите и нови интересни кредитни продукти.

Изминалият месец ноември беше активен за пазара на ипотечно кредитиране със сделки, близки до средните пазарни нива и интересни предложения и промоции от страна на банките.

“Есента традиционно е силен период за кредитирането у нас, но тази година видяхме повече сделки, продиктувани от текущи обстоятелства – намаляваща доходност на спестяванията, готовност за предприемане на действия след дълго проучване и изчакване, и стабилизиране на цените на недвижимите имоти.

Случаят с КТБ също рефлектира на търсенето на недвижими имоти и кредити за покупката им, когато собствените средства са недостатъчни”, коментира Тихомир Тошев. “В момента на пазара на жилища останаха основно  по-скъпи апартаменти, чиято цена според купувачите  е непазарна. Предложенията на ниски цени от своя страна са малко и често не отговарят на очкаванията на търсещите. Изчерпването на стойностно предлагане води до съкращане на срока за реализация на сделката и до съживяване на строителството, което вече се отразява и на пазара на ипотечно кредитиране”, разказва Тошев.

Средният размер на изтеглените кредити за страната през месец ноември е 36 364 евро. А българският лев продължава да е предпочитаната валута – 95%, спрямо 5% кредити в евро.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София        48 744           7/93

Варна         27 226        10/90

Бургас        24 808         5/95

Пловдив     24 569        4/96

Средният размер в столицата расте спрямо предходния месец и през ноември е близо 49 000 евро.  В левове в София са изтеглени 93% от заемите. Най-популярен е левът в Пловдив, където 96 на сто от ипотеките са изтеглени в родна валута.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.11.2014 г. до 30.11.2014 г.

18 – 25 г.       3.6%

26 – 35 г.     40.8%

36 – 45 г.     47.5%

Над 45 г.       8.1%

Трайна е тенденцията най-активните кредитополучатели да са на възраст между 36 и 45 години. Обичайно младите хора до 25-годишна възраст са най-малък дял при тегленето на кредити – 3.6%. Покачва се процентът на клиентите между 26 и 35 г., а този на хората над 45 г. намалява спрямо месец октомври.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.11.2014 г. до 30.11.2014 г.

от 0 до 10 000                  1.4%

от 10 000 до 30 000    45.9%

от 30 000 до 50 000    35.1%

от 50 000 до 70 000      7.4%

от 70 000 до 90 000      6.1%

над  90 000                      4.1%

Най-предпочитаните кредити отново са с размери между 10 000 и 30 000 евро и представляват над 45% от общия дял на изтеглени суми. Най-малко са кредитите до 10 000 евро – 1.4%, а най-скъпите – над 90 000 евро заемат дял от малко над 4%.

Видове ипотечни кредити – Ноември 2014 г.

Покупка на жилище 99,8%

СМР 0%

Лично ползване 0,2%

По-малко от 1% са изтеглените кредити за лично ползване за месец ноември. Останалите 99.8% са за покупка на недвижим имот.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – ноември 2014 г.

До 10 години                1.1%

10 до 15 години           9.1%

16 до 20 години         46.9%

21 до 25 години          33.7%

26 до 30 години           7.9%

Над 30 години             1.3%

За пореден месец най-предпочитаният срок за кредити остава този от 16 до 25 години – почти 47%. Следваща по дял категория е тази на кредити със срок на изплащане между 21 и  25 години – 33.7%. Кредитите с най-дълъг период на погасяване – над 30 години, са избрани от 1.3% от клиентите, а до 10 години кредитите ще изплащат 1.1% от потребителите, обобщават от Кредит Център.

% на финансиране – ноември 2014 г.

До 40%              6%

40% – 50%       19%

50% – 60%       18%

60% – 70%       20%

70% – 80%       19%

80% – 90%      14%

90% – 100%      4%

Най-голям брой от кредитополучателите – 20%, ползват финансиране в размер 60-70%. Само с два пункта разлика, съответно 19% и 18% са хората, които избират между 70-80 % и 50-60% финансиране. Най-малък е процентът на клиентите, използващи максималния процент външно финансиране – те са 4%.

 

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: