най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за февруари 2014 година

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕСКИЯ КРЕДИТ  НЯМА  ДА АКТИВИЗИРАТ ПАЗАРА

• Промените се правят прибързано и не покриват всички изисквания, заложени в евродирективата за ипотечния кредит

Изтегли анализа тук

Приетите на първо четене промени в Закона за потребителския кредит ще донесат известни позитиви за клиентите на финансовите институции, но твърденията, че като резултат от тях пазарът ще се активизира, са неоснователни. Към момента дългото обсъждане и многото различни варианти на промените водят само до объркване на потребителите, посочват в анализа си за месец февруари експертите от консултантската компания Кредит Център.

„Промените няма да направят кредитите по-евтини”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „Намаляването на цената на кредитите не става със законови промени, а със стабилна и работеща икономика, ниска безработица, по-високи и стабилни доходи. От 2009г., когато лихвите по ипотеките се движеха между 8.5 и 10%, сме свидетели на постепенно намаляване в резултат на стабилизирането на пазарите до сегашните нива от 6.25 – 7%. Това е понижение на цената на кредитите с около 25% и не се дължи на промени в никой закон, а на чисто пазарни принципи”, допълва Тошев.

По думите му законодателят прибързва с промените за ипотечните кредити, въвеждайки корекции по тях в Закона за потребителския кредит. Според Тошев ипотечният кредит е много важна финансова сделка за домакинствата в България и би трябвало европейската директива за този тип заем да бъде основа за създаване на отделен закон за него, който да отговори на всички изисквания, заложени в евродирективата.

Като цяло промените са позитивни, смятат от Кредит Център. Премахването на таксата за предсрочно погасяване е важно за потребителите. Инициативите за по-прозрачно определяне на лихвите ще отговорят на изискванията на част от клиентите, за които това е важно.

„Важно е също да се знае, че промените ще важат само за кредитите, отпуснати след приемането на закона. За вече отпуснатите кредити остават договорените условия в договорите за кредит между клиентите и финансовите институции.”, уточнява Тошев

В промените влиза и изискването на пазара да се предложат алтернативни ипотечни кредити, при които връщането на имота към финансиращата банка ще е достатъчно за покриване на целия остатъчен дълг. В момента такива кредитни продукти у нас няма и как точно ще бъдат структурирани те, като условия и цена, ще видим едва след приемането на закона и появата на първите такива продукти на пазара.

„Ако даден кредитополучател е взел кредит на 50% финансиране и е плащал 2 или 3 години, а пазарът е спокоен – без спад, в случай на неплатежоспособност, той може да продаде имота си сам и да възстанови парите на банката и собствените си вложени средства, вместо да се отказва от имота си. Същественият проблем се появява в периоди на криза, когато стойността на обезщетението пада. Все пак за клиентите са важни както риска, така и цената на кредита и е трудно да се прогнозира колко клиенти ще изберат този нов ипотечен кредит, защото,  ако цената му е значително по-висока от тази на масовия жилищен кредит и това се комбинира с ниските доходи у нас, може да се окаже, че търсенето на такива кредити ще е изключително малко” , обобщава Тихомир Тошев.

Средният размер на изтеглените през февруари кредити се равнява на 33 265 евро, като левът отново доминира над европейската валута. Близо ¾ от заемите през втория месец от годината са изтеглени в български пари.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София          42 447         45/55

Варна           29 730         10/90

Бургас          27 680        15/85

Пловдив       18 895         9/91

Най-голям отново е средният размер в София – 42 447 евро. В Пловдив размерът е най-нисък – близо 19 000 евро. Във Варна и Бургас тези стойности са съответно 29 730 и 27 680 евро. Европейската валута е с най-нисък интерес в Града на тепетата, където едва 9% от заемите са изтеглени в евро. В Морската столица тенденцията е сходна – в български пари са изтеглени 90 на сто от заемите. В София левът също е предпочитан, макар и не така категорично – в родна валута са изтеглени 55% от кредитите през месеца.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.02.2014 г. до 28.02.2014 г.

18 – 25 г.          11,1%

26 – 35 г.         48,4%

36 – 45 г.         28,9%

Над 45 г.          11,6%

Кредитополучателите на възраст между 26 и 35 години остават най-активни и през февруари представляват малко над 48% от всички. Забелязва се раздвижване сред най-младите клиенти между 18 и 25 години – те са над 11% при около 8.6% в предходния януари. Активизиране има и сред най-възрастните кредитополучатели – над 45-годишна възраст, които са 11.6%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.02.2014 г. до 28.02.2014 г.

от 0 до 10 000                     7,4%

от 10 000 до 30 000        50,3%

от 30 000 до 50 000        22,9%

от 50 000 до 70 000          11,1%

от 70 000 до 90 000          4,6%

над  90 000                           3,7%

Отново около половината от потребителите на кредити предпочитат заем между 10 000 и 30 000 евро. Вторият по популярност кредит през февруари е този между 30 000 и 50 000 евро, който бива избран от близо 23% от хората. Заем над 90 000 евро е предпочитанието на 3.7% от потребителите, кредит до 10 000 евро е изборът на 7.4% от кредитополучателите.

Видове ипотечни кредити – Февруари 2014 г.

Покупка на жилище     98,9%

СМР    0%

Лично ползване    1,1%

Покупката на жилище е накарала 98.9% от потребителите да изтеглят кредит, докато за лично ползване до заем са прибегнали 1.1% от кредитополучателите.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Февруари 2014 г.

До 10 години                   1,3%

10 до 15 години             10,1%

16 до 20 години            42,9%

21 до 25 години             33,1%

26 до 30 години            10,4%

Над 30 години                2,2%

Най-често срещаният срок и през февруари е този между 16 и 20 години – близо 43% от потребителите избират такъв. Период на погасяване между 21 и 25 години е предпочитанието на 33.1% от хората, а над 30 години дълга си ще изплащат 2.2% от потребителите. За по-малко от 10 години ще изплатят заема си 1.3% от клиентите, посочват още от Кредит Център.

% на финансиране – Февруари 2014 г.

До 40%                   3%

40% – 50%            12%

50% – 60%           16%

60% – 70%           25%

70% – 80%           29%

80% – 90%            11%

90% – 100%           4%

Без драстични промени е и делът на финансиране през февруари. Близо 30% от кредитополучателите ще покрият с външни средства между 70% и 80% от покупката си. Около ¼ от хората пък избират заем, покриващ между 60% и 70% от стойността. Финансиране до 40% е изборът на 3% от потребителите, а най-сериозен дял – от 90% до 100% е решението на 4% от потребителите на ипотеки, посочват още от компанията.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: