най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за януари 2014 година

ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ИПОТЕЧНИТЕ КРЕДИТИ ОБЪРКВАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

• Левът става все по-доминираща валута на пазара на кредити – делът им през януари е 87%

 • С удължени промоции на банките и стабилни лихви стартира 2014 година

Изтегли анализа тук

Дебатите около промените в регулацията на кредитната дейност в страната създават объркване и завишени очаквания у потребителите, се посочва в месечния доклад на консултантската компания Кредит Център. Предвижданите промени са позитивни и в посока защита на потребителите, но политическото говорене, неясните послания и пресилени прогнози карат потребителите да си създават очаквания, които реално няма да се случат.

„Много хора с намерения да изтеглят заем за покупка на жилище ни питат кога ще влязат в сила готвените промени и как точно ще се отразят на офертите им за кредит. Дискусиите ще поскъпнат ли кредитите, ще отпаднат ли таксите, за кои кредити ще важи и т.н. объркват потребителите и ги карат да се чувстват несигурни в кредитната си сделка”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „В същото време някои банки премахнаха най-спорната такса – тази за предсрочно погасяване още преди да са приети промените, за да отговорят на очакванията на клиентите си”, добавя Тошев.

Според кредитните консултанти и в момента на пазара могат да се намерят кредитни продукти, които да отговорят на изискванията на клиентите за прозрачност на лихвите и липса на много и неясни такси и комисионни. Въпреки това промените в резултат на изискванията на евродирективата за ипотечните кредити ще направят пазара по-конкурентен, по-достъпен и по-нискорисков за клиентите.

Според Тихомир Тошев очакванията, че лихвите по кредитите ще скочат като резултат от промените, няма да се сбъднат. По-скоро ще се появят нови продукти, които ще отговарят на определени точки от европейската директива за ипотечните кредити. Към момента други съществени тенденции на пазара на ипотечно и потребителско кредитиране не се наблюдават, посочва се още в анализа на Кредит Център. Банките удължиха зимните си промоции, а лихвите остават стабилни.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през януари е 36 372 евро, което е сравнително добър показател за традиционно пасивния януари. Левовите кредити се превърнаха в основна валута за теглене на заем – в първия месец от 2014 година делът им е 87% от всички изтеглени.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София    44 350    30/70

Варна     29 160    13/87

Бургас    26 843    10/90

Пловдив    19 557    11/89

Най-голям е средният размер в столицата – малко над 44 000 евро, а най-нисък сред големите градове – в Пловдив – под 20 000 евро. В Бургас кредитите, изтеглени в български пари, са 90% от всички, а в София техният дял е 70%. Във Варна средният размер на изтеглените през януари кредити е малко под 30 000 евро, а съотношението евро-лева е 13-87.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.01.2014 г. до 31.01.2014 г.

18 – 25 г.     8,6%

26 – 35 г.    52,3%

36 – 45 г.    30,4%

Над 45 г.    8,7%

Най-активни продължават да са кредитополучателите на възраст между 26 и 35 години. Те представляват над 52% от всички кредитополучатели през първия месец на 2014 година, посочват от Кредит Център. Хората между 36 и 45 години заемат дял от 30% от всички потребители. Най-младите – тези между 18 и 25 г., представляват 8.6% от клиентите, като приблизително сходен е делът на най-възрастните – над 45-годишна възраст.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.01.2014 г. до 31.01.2014 г.

от 0 до 10 000     8,7%

от 10 000 до 30 000     50,1%

от 30 000 до 50 000     25,9%

от 50 000 до 70 000      7,3%

от 70 000 до 90 000      4,3%

над  90 000      3,7%

Между 10 000 и 30 000 евро е най-често тегленият кредит през януари – той е бил избран от повече от 50% от кредитополучателите. Вторият най-популярен кредит през януари е този между 30 000 и 50 000 евро – избират го около ¼ от хората. Заем над 90 000 евро теглят 3.7% от потребителите, а минимален кредит до 10 000 евро е изборът на близо 9% от всички потребители, посочват още от Кредит Център.

Видове ипотечни кредити – Януари  2014 г.

Покупка на жилище    98,3%

СМР    0%

Лично ползване    1,7%

Покупката на жилище е мотивът за 98.3% от хората, решили да пристъпят към изтегляне на ипотечен кредит. За лично ползване са останалите 1.7% от изтеглените през януари заеми.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Януари 2014 г.

До 10 години     1,2%

10 до 15 години    9,8%

16 до 20 години    42,1%

21 до 25 години    32,7%

26 до 30 години    11,3%

Над 30 години    2,9%

Най-често срещаният срок за погасяване на кредита остава този между 16 и 20 години – 42% от хората избират него. Следва го периодът между 21 и 25 години, какъвто са изтеглили над 32% от клиентите през януари. Понижение с около 1% се забелязва при хората, решили да изберат дълъг срок на погасяване от над 30 години.

% на финансиране – Януари 2014 г.

До 40%             4%

40% – 50%       11%

50% – 60%      14%

60% – 70%      28%

70% – 80%       30%

80% – 90%      10%

90% – 100%     3%

Около 30% от потребителите избират да финансират с кредит между 70% и 80% от стойността на покупката си. Други 28% решават да покрият между 60% и 70% от цената с външно финансиране. С кредит от 90% до 100% от стойността покупката си ще покрият около 3% от потребителите през януари, посочват още от Кредит Център.

 

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: