най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за октомври 2013година

ВНОСКАТА ПО КРЕДИТ ЗА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ДНЕС СЕ ИЗРАВНИ
С ТАЗИ ЗА ДВУСТАЕН ПРЕДИ ПЕТ ГОДИНИ

• Появяват се потребители с търсене на финансиране от 100%
• Средният размер в София расте активно и надмина психологическите 50 000 евро

Изтегли анализа тук

Мъж на 35 години, с доход около 2000 лева, средно ниво на мениджмънт в частния сектор, семеен с малко дете. Така изглежда профилът на най-активния купувач през месец октомври, а интересът му е насочен към тристаен апартамент в добър район на София. Тази тенденция отчитат от консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg. Активните  купувачи в момента са задържали доходите си непроменени по време на кризата, успели са да запазят спестяванията си, както и способността си да покриват по-висока месечна вноска и нямат собствено жилище.


„Допреди няколко години тази група купувачи избираше покупка на двустаен апартамент, докато в момента подобрените условия по кредитите и ниските цени на имотите позволяват придобиването на по-голям имот”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „Въпреки че кризата повлия значително на стандарта на много хора в България, съществува група от потребители, които запазиха стабилни доходите си. Обикновено това са хора, които работят в секторите, свързани с аутсорсинг или работещи за износ. Повечето са сравнително млади, заемат средни мениджърски позиции в успешни компании и търсят покупка на първо жилище за новосъздаденото си семейство. Промяната идва с ориентирането  към тристайни апартаменти с площ от 90-130 кв.м, вместо досегашните двустайни с квадратура около 70 кв.м”, допълва Тошев.

По думите му най-често купувачите с този профил теглят кредит, покриващ около 70% от стойността на имота за срок от 16 до 20 години. И месечната им вноска по него е близка до тази на кредит за двустаен апартамент, закупен  през 2008 година.

Казус на месеца на www.creditpoint.bg :

Постигане на финансиране на 100% от стойността на имота
Клиент: жена във възрастовата група между 36-45 години
Семеен статус: самостоятелна
Работно място: частна компания, средно мениджърско ниво
Възнаграждение: 2000 лева нето
Купува: двустаен тухлен апартамент в София на цена 43 000 евро
Задлъжнялост: кредитна карта с лимит 2 000 лева

Клиентът няма спестявания и търси 100% финансиране за покупка на собствен дом в София. Онлайн консултантите на www.creditpoint.bg преглеждат неговия статус и му съдействат за следната сделка:
(1) Изтеглянето на ипотечен кредит за 90% от стойността на имота
(2) Теглене на потребителски кредит за останалите 10%
(3) Общо разходите по кредитите на клиента стават 686 лева месечно

Консултантите съветват да се прибягва до 100% финансиране на сделка с имот само в краен случай и при положение, че месечните вноски са приемливи и няма да тежат прекалено много в семейния бюджет.

Има индивидуални казуси, които позволяват комбинация от налични продукти и покриване на търсенето на 100% финансиране, но само в случаите, в които липсата на спестявания /или нежеланието те да бъдат инвестирани/ е обосновано и в него се вижда извънредна ситуация, а не норма на поведение.

„Клиентката отговаряше на всички изисквания и условия за добър кредитополучател, така че спокойно можеше да получи ипотечен заем, покриващ 90% от стойността на имота”, разказва Тихомир Тошев. „Същевременно доходът й е достатъчен, за да изтегли и потребителски заем, с който да финансира останалите 10% от цената на избраното жилище. Допълнителна добра характеристика за нея е липсата на сериозна кредитна задлъжнялост към момента – има само една кредитна карта, обслужвана редовно. Освен това клиентката имаше заделени средства за покриване на разходите по сделката и малък освежителен ремонт на закупуваното жилище”, допълва Тошев.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през октомври се равнява на 34 420 евро, а съотношението между евро и лева е 27/73 в полза на българската валута.

Среден размер на изтеглените кредити в евро
Град       Q1         Q2         Q3       октомври
София   39 050  44 760  37 890  50 130
Варна    32 260  36 120  31 880  28 010
Бургас   27 180  29 320  30 070  25 160
Пловдив  19 960  21 190  19 840  20 730

Преглед на средния размер в различните големи градове в страната сочи, че в столицата стойността му расте отчетливо от началото на годината до момента. Тенденцията на активно покачване е видима още през второто тримесечие на 2013 г., когато средният размер е с около 5 000 евро по-голям. Традиционно за летните месеци движението на тази стойност пада, но октомври бележи началото на нов, при това сериозен ръст – при близо 38 000 евро за Q3, средният размер през десетия месец на годината скача на над 50 000 евро.
Картината в другите големи градове не е така оптимистична – Варна и Бургас демонстрират спад както от началото на годината, така и спрямо третото тримесечие. Стабилна е стойността на средния размер в Пловдив, където се забелязва дори леко покачване, сочат данните на Кредит Център. Очакванията на експертите са позитивните знаци в София скоро да станат факт и за останалите големи градове.

 Без съществени промени остават възрастовите характеристики на кредитополучателите. Между 26 и 35 години са най-активните потребители и през октомври – над 50%. Хората над 45 години представляват 13% от всички, а най-младите заемат дял от 8%.

 Близо половината от кредитополучателите през октомври получават доход между 1 500 и 2 000 лева. Втората най-активна група е на хората с месечно възнаграждение между 2 000 и 2 500 лева. Около 16% от всички имат доход над 2 500 лева, а потребителите, чиято месечна надница е под 1 000 лева, заемат дял от 4% от всички кредитополучатели. Според Тихомир Тошев наличието на подобен дял е позитивен знак за пазара на имоти и кредити, които позволяват на хора с по-ниски доходи също да изтеглят заем и да закупят  жилище.

 Най-голям дял от кредитополучателите заемат хората на позиции  среден мениджмънт в частния сектор – 42% от всички. Близо 30% са хората, назначени като експери, а пенсионерите представляват 2% от всички потребители на ипотечни кредити. Малко над 5% от хората, прибегнали до външно финансиране през октомври, са на високи мениджърски позиции, сочат още данните на компанията.

 Наетите в частния сектор са сред най-акитвните получатели на кредити – те заемат дял от 57%. Хората, развиващи собствен бизнес, формират 17% от всички потребители. В същото време държавните служители заемат немалък дял от хората, прибегнали до финансиране на покупка на имот – те представляват над ¼ от всички кредитополучатели.

 Най-заинтересованата от ипотечни кредити група през октомври е тази на семействата с малки деца. По думите на експертите от Кредит Център това са хора с известно количество спестени пари и средни доходи, които обикновено търсят първо жилище, в което да отгледат децата си. Тази група формира 46% от всички кредитополучатели. Семействата с големи деца, които често продават по-малко жилище и с комбинацията от парите от продажбата, заделени средства и малък по размер кредит, закупуват по-голям апартамент, представляват 13% от всички. Младите двойки, решили да се отделят от родителите си или пък живели до момента под наем, пристъпват към покупка на по-малко първо жилище – тази група формира 16% от всички потребители на ипотечни кредити. Хората, живеещи индивидуално, са 14% от кредитополучателите, а 11% е делът на възрастните двойки, които често използват собствени средства и ипотечен кредит, за да купят жилище за децата си, които търсят самостоятелност.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро     03.13     04.13    05.13    06.13   07.13   08.13   09.13   10.13
от 0 до 10 000       4,2%      1,9%     4,8%     3,9%     3,1%    2,8%     2,1%    3%
от 10 000 до 30 000    53,7%    51,5%    42,9%    44,5%   51,4%   54,6%   55,9%   49%
от 30 000 до 50 000    26,9%    28,8%    33,3%    34,8%   29,7%   26,4%   27,3%   33%
от 50 000 до 70 000     8,3%     9,6%     6,3%     6,6%    6,8%   8,1%   7,8%     7%
от 70 000 до 90 000     4,1%     4,3%    5,8%     4,9%    4,2%    3,9%   3,2%   5%
над  90 000 2,8%      3,9%     6,9%     5,3%      4,8%      4,2%      3,7%    3%

Както и през последните 6 месеца, така и през октомври най-търсеният размер на кредита е между 10 000 и 30 000 евро. Все пак през десетия месец за първи път се наблюдава известен спад на този размер и хората обръщат поглед към по-скъпи кредити – между 30 000 и 50 000 евро. За първи път от 3 месеца насам делът им надскача 30%. Без съществени промени остават останалите по размер кредити, като 3% заемат изтеглените заеми над 90 000 евро.

СРОК НА ИЗТЕГЛЕНИТЕ КРЕДИТИ
                             03.13    04.13    05.13   06.13    07.13    08.13    09.13    10.13
До 10 години       4,2%    4,3%     3,5%    2,7%      1,8%     1,6%     1 ,9%     2%
10 до 15 години    24,4%    13,1%    12,3%    11,5%    10,3%    9,8%    10,3%    10%
16 до 20 години     35,1%      39,7%   38,2%    39,1%    39,8%    40,9%    41,4%    40%
21 до 25 години     22,4%    28,2%    29,7%    30,2%   30,9%   29,7%   29,6%   30%
26 до 30 години   12,8%   10,4%   11,5%  11,9%    12,3%    12,9%   12,1%    13%
Над 30 години       1,1%    4,3%    4,8%    4,6%    4,9%    5,1%    4,7%    5%

Най-предпочитаният срок за погасяване на кредита остава този между 16 и 20 години, посочва се още в анализа на Кредит Център. Следващият по популярност период е този между 21 и 25 години, а кредит за над 30 години избират 5% от потребителите. Най-краткосрочните заеми до 10 години заемат 2% от всички през последния месец.

ПРОЦЕНТ (%) НА ФИНАНСИРАНЕ
                    03.13   04.13   05.13  06.13   07.13   08.13   09.13   10.13
До 40%         5,3%    5,8%   3.9%   4.2%    5,1%    5,9%    4,3%    5%
40% – 50%   15,9%   13,6%   12.3%   12.5%   12,6%   12,2%   13,1%   12%
50% – 60%   23,6%   22,4%   25.1%   23.5%   21,2%   22,6%   21,3%  19%
60% – 70%    23,3%    21,1%   23.6%   22.8%   24,6%   23,7%    24,5%  25%
70% – 80%    20,1%    24,3%   22.4%   24.6%   23,8%    24,1%   22,6%   24%
80% – 90%    11,0%    11,7%    11.8%   11.3%    11,9%    10,6%    11,4%   13%
90% – 100%    0,8%      1,1%      0.9%    1.1%    0,8%    0,9%      2,8%     2%

Между 60% и 70% от стойността на сделката покриват ¼ от изтеглените ипотечни кредити през октомври. Близо толкова са и заемите, осигуряващи между 70% и 80% от цената на желания имот. Тази тенденция не търпи съществени промени от месец март на 2013 година до момента. Кредит, покриващ от 90% до 100% от стойността на сделката, успяват да изтеглят 2% от потребителите. Външно финансиране в по-малък размер – до 40%, теглят 5% от клиентите през месец октомври, посочва се още в анализа на Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: