най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2013 година

Продължаващите протести и спорните предложения за промени, касаещи кредитирането у нас, объркват потребителите
отчитат от Кредит Център в анализа си за септември

• 11 % от клиентите търсещи кредитиране през септември се интересуваха и от възможностите за покупката на имот от съдия-изпълнител;
• 68% от изтеглилите ипотечен кредит през септември избраха кредит без такса за предсрочно погасяване със собствени средства

Изтегли анализа тук

Въпреки интересните есенни промоции и новите кредитни продукти, политическата нестабилност притеснява част от потребителите на кредити отчитат от консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg.

Очакванията, че 2013 година ще бъде осезаемо по-добра от 2012 година и възстановяването от световната криза ще започне с по-бързи темпове не се оправдаха. Високите нива на безработица, ниският ръст на икономиката и неспиращите политически протести накараха част от планиралите покупка на имот с кредит да заемат изчакваща позиция. Традиционно най-активния период за кредитния пазар – последните 4 месеца на годината започват с по-ниска активност сравнено с края на 2012 година, когато обществото бе по-оптимистично настроено.

Разгорещеният дебат за промените в закона за кредитните институции повдигна поредица от въпроси за възможностите да има по-сериозна държавна намеса на кредитния пазар и до какво би довела тя – до по-голяма защита на получателите на кредити или до поскъпване на кредитите и ново свиване на кредитирането.

„11 процента от клиентите през септември търсеха информация за  процедурата за покупка на имот от съдия-изпълнител и възможно ли е това да стане с кредит. След като подробно им разясним как реално може да се направи такава покупка и какви са възможностите тя да бъде кредитирана от банка, повечето клиенти намират процедурата за доста сложна и се насочват към свободния пазар на имоти.” – разяснява Тихомир Тошев. „Много малко клиенти избират възможността да ипотекират съществуващ имот и с парите от кредита да участват на търгове при съдия-изпълнители, като обикновено имота, който ипотекират е на техни роднини, съгласни да ги подкрепят в това начинание.” – допълва Тошев.

Друг проблем на продажбите при съдия-изпълнителите е, че най-голям обем от имотите, предлагани от тях, са с бизнес предназначение и по-малко са атрактивните предложения за жилища – апартаменти и къщи в градовете, които представляват интерес за активните купувачи в момента.

Наред с негативните тенденции на пазара, при изтеглилите кредит през септември се видя и завръщане на оптимизма от времето преди кризата – той се изразява в това, че ще успят да погасят кредитите си значително по-бързо, от срока, за който са ги изтеглили – най-често между 16 и 20 години. 68% от клиентите изтеглили кредит с Кредит център заявиха като задължително условие за кредита им, той да е без такса за предсрочно погасяване със собствени средства. Нагласата, че ще се справят с кредита си в рамките на 5-6 години най-често се среща при домакинствата с доходи над 2000 лева месечно, които очакват финансовите им средства в бъдеще да се увеличават или разчитат да получат в следващите години по-сериозен еднократен приход –  най-често от продажбата на друг имот.

През септември средният размер на изтеглените заеми за страната в евро е 31 449, което е без промяна спрямо нивата в последния летен месец на годината. Съотношението между българската и европейската валута за пореден път е в полза на лева – вече 70 % от всички заети средства са в българска валута, а 30% в евро отчитат от Кредит Център.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева    %
София     37 458     56/44
Варна      30 575     32/68
Бургас     27 466     24/76
Пловдив   18 934    27/73

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити отново е най-голям в София, като през септември той надхвърля 37 000 евро, докато стойността му е най-ниска в Града на седемте тепета – малко под 19 000 евро. През миналия месец 56% от всички кредити в столицата са били в евро, докато българската валута остава предпочитана от 76% от получилите заем сред жителите на Бургас, от 73% от кредитополучателите в Пловдив и от 68% от варненци.

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.09.2013 г. до 30.09.2013 г.

18 – 25 г.    3,2%
26 – 35 г.    45,0%
36 – 45 г.    35,0%
Над 45 г.     16,8%

Въпреки че остават най-активната група на ипотечния пазар, се отчита спад спрямо август на изтеглените финансови средства от потребители между 26 и 35 години – 45%. За сметка на това е увеличен делът на възрастовата група 36-45 години, който през септември е 35%. От Кредит Център отчитат леки промени надолу в дяловете на най-младите и най-възрастните клиенти – съответно 3,2% и 16,8%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро %  от  01.09.2013 г. до 30.09.2013 г.
от 0 до 10 000                   2,1%
от 10 000 до 30 000      55,9%
от 30 000 до 50 000      27,3%
от 50 000 до 70 000        7,8%
от 70 000 до 90 000        3,2%
над  90 000                        3,7%

Консултантите отчитат, че през септември най-предпочитаният заем е между 10 000 и 50 000 евро – такива са изтеглили над 83% от клиентите. Едва 2,1% се спират на сума под 10 000 евро, а 3,2% избират кредит между 70 000 и 90 000 евро. Близо 8 е процентът на потребителите, които избират суми от 50 000 до 70 000 евро, а малко над 3.5% са изтеглили над 90 000 евро.

Видове ипотечни кредити – Септември  2013 г.
Покупка на жилище    97,7%
СМР    0%
Лично ползване    2,3%

Близо 98% от кредитополучателите се възползват от ипотечен кредит с цел покупка на жилище, а 2,3% теглят заем за лично ползване, тук влизат и случаите, в които се ипотекира, за да се купи имот на търг.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Септеври 2013 г.
До 10 години             1,9%
10 до 15 години      10,3%
16 до 20 години      41,4%
21 до 25 години      29,6%
26 до 30 години      12,1%
Над 30 години          4,7%

През септември повечето от клиентите предпочитат да се обвържат с погасяване на кредит между 16 и 20 години – 41,4%. През изминалия месец отново малко под 30% избират период от 21 до 25 години да се справят със задълженията по кредитите си, а 12,1% са тези, които избират с 5 години по-дълъг период. По данни на компанията най-малък дял заемат кредитополучателите, които избират срок на ипотечни кредити до 10 години и над 30 години – съответно 1,9% и 4,7%.

% на финансиране – Септеври 2013 г.

До 40%             4,3%
40% – 50%     13,1%
50% – 60%     21,3%
60% – 70%     24,5%
70% – 80%     22,6%
80% – 90%     11,4%
90% – 100%    2,8%

Анализът на Кредит Център сочи, че през първия месец на есента 47,1% избират процент на финансиране, който може да покрие между 60-80% от стойността на сделката. Друг голям дял (21,3%) е на клиентите, които имат нужда от 50-60% външно финансиране. Най-малък е процентът на потребителите – 2,8%, които имат нужда от значимо покритие на цената (90-100%), следван от дял с 4,3%, които ползват до 40% покриване на общата стойност.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: