най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за март 2013 година

Търсенето на кредити с фиксирана лихва за по-дълъг период се увеличи с 24% през март
отчитат от КредитЦентър в анализа си за март

Над 80% от теглещите кредит за покупка на жилище над 50 000 евро държат на кредит с най-нисък ГПР

Ръст на запитванията за рефинансиране на различни натрупани задължения, отчитат от www.creditpoint.bg

Повишение в търсенето на жилищни кредити с фиксирана лихва, отчитат от консултантската компания Кредит Център в анализа си за месец март. Потребителите се интересуват главно от продукти със сравнително по-дълъг период – над 3 години. По данни на компанията ръстът на запитванията за заеми с фиксирана лихва е нараснал с близо ¼.

Изтегли анализа тук

„Заемите с фиксирана лихва за по-дълъг период трайно се позиционираха на кредитния пазар у нас”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър и Creditpoint.bg.

„През март обаче клиентите, търсещи такъв тип жилищен кредит се увеличиха. Повечето от тях, притеснени от случващото се на политическата сцена, търсеха вариант да се застраховат от възможни по-неблагоприятни развития на ситуацията, без обаче да отлагат покупката на нов дом”, допълва Тошев.

Друга тенденция, която отчитат кредитните консултанти от „Кредит Център” е търсенето на максимално изгоден кредит от хората, които купуват жилище в по-високия ценови сегмент 60000 – 100000 евро. “Над 80% от клиентите, които теглят по-големи кредити, държат да им сравняваме офертите по ГПР, като изискват, гаранция от нас консултантите, че всички съпътстващи кредита разходи, са включени в годишния процент на разходите и той е изчислен коректно.” – обяснява Тихомир Тошев. „Годишния процент на разходите наистина дава най-точна представа колко изгоден е даден кредит и как той стои спрямо другите продукти на пазара.Между 7 и 8% се движи най-често ГПР за жилищните кредити в момента, като за определени кредитни сделки може да се постигне и ГПР под 7%”.– допълва той.
 
През март пазара на ипотечно кредитиране остава стабилен, посоката на движение на лихвите остава надолу, а активността на клиентите търсещи финансиране, се запазва близка до тази от предходните месеци. Преобладаващото, макар и с малко предпочитание към лева, като валута за жилищния кредит се запазва и леко се увеличава. При потребителското кредитиране също имаше понижение на лихвените нива и нови предложения, насочени към различни клиентски групи.

Няма съществени промени в нивата на кредитния рейтинг на българина. отчитат от www.creditpoint.bg .Това, което наблюдават он-лайн консултантите на сайта, е ръст на запитванията за рефинансиране на различни натрупани задължения, най-често потребителски кредити, кредитни карти, стокови и бързи кредити. Все повече българи оценяват задлъжнялостта си като висока и търсят варианти да я намалят. Това обаче е възможно само ако вече не са натрупани просрочия по съществуващите задължения.
Средният размер на кредитите за месец март е в размер на 31 304 евро, отчитат в доклада си от КредитЦентър. Съотношението между европейската и българската валута е 54% в полза на лева.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %
София   39 160   43/57
Варна    31 420   50/50
Бургас   26 310   47/53
Пловдив   19 680   51/49
През март модата на българските пари се затвърди, по-отчетливо в столицата. Цели 57% от изтеглените ипотечни заеми са в лева, а средният размер, който софиянци са изтеглили, е близо 40 000 евро. Точно половината от кредитите във Варна са в лева, а в Бургас те представляват 53%. В Пловдив единствено еврото доминира и 51% от заемите, изтеглени в Града на тепетата, са е европейски пари.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст % от 01.03.2013 г. до 31.03.2013 г.

18 – 25 г.  4,1%
26 – 35 г. 55,7%
36 – 45 г. 28,8%
Над 45 г. 11,4%
Най-активните кредитополучатели остават тези между 26 и 35 години – 55.7% от потребителите се намират в тази възрастова рамка. Младите – 18-25-годишните, съставляват 4.1% от всички, а най-възрастните – над 45 години, надскачат 11% от всички потребители на ипотечни кредити, сочат още данните на компанията.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.03.2013 г. до 31.03.2013 г.
от 0 до 10 000   4,2%
от 10 000 до 30 000   53,7%
от 30 000 до 50 000   26,9%
от 50 000 до 70 000   8,3%
от 70 000 до 90 000   4,1%
над  90 000   2,8%

Над 80% от всички ипотечни кредити остават тези между 10 000 и 50 000 евро. Близо 3% от заемите са над 90 000 евро, а до 10 000 евро са 4.2% от кредитите през март. Около 12% от изтеглените през третия месец от годината суми са между 50 000 и 90 000 евро.

 
Видове ипотечни кредити – Март 2013 г.
Покупка на жилище   98,3%
СМР   0%
Лично ползване   1,7%
Покупката на имот остава основната причина за теглене на ипотечен кредит – над 98% от потребителите през март теглят заем заради това, сочат данните на Кредит Център. Останалите 1.7% от изтеглените заеми са за лично ползване.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Март 2013 г.
До 10 години   4,2%
10 до 15 години   24,4%
16 до 20 години   35,1%
21 до 25 години   22,4%
26 до 30 години   12,8%
Над 30 години   1,1%
Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечния заем остава този между 16 и 20 години. Втори по популярност е периодът между 10 и 15 години, който е предпочитан от близо 1/5 от кредитополучателите през месец март. От 21 до 25 години избират малко над 22% от потребителите. Срок на погасяване над 30 години пък се оказва предпочитан от 1.1 % от хората.

% на финансиране – Март 2013 г.

До 40%   – 5,3%
40% – 50%   – 15,9%
50% – 60%   – 23,6%
60% – 70%   – 23,3%
70% – 80%   – 20,1%
80% – 90%   – 11,0%
90% – 100%   – 0,8%
Най-популярният размер на външно финансиране през март е този между 50% и 60% – 23.6% от хората избират него, за да покрият сделката си. Следващият е близък по предпочитание – 23.3% от кредитополучателите са избрали кредит, който покрива между 60% и 70% от стойността на покупката. Между 90% и 100% външно финансиране използват близо 1% от потребителите на ипотечни кредити през март, сочат още данните на Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: