най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за януари 2013година

Малко по-активен януари на кредитния пазар спрямо миналата година

– По-голяма активност в измерването на лични кредитни рейтинги отчетоха от www.creditpoint.bg;
– По-активно предлагане на потребитеслки кредити в началото на годината;

Изтегли анализа тук

По-активен бе месец януари на 2013 година за пазара на ипотечно кредитиране. Макар средният размер на изтеглените кредити да е с около 3000 по-малък спрямо началото на 2012 година, броят на запитванията е с около 6% по-голям. Това се посочва в анализа на консултантската компания Кредит Център за първия месец на 2013 година.

„Донякъде от инерцията от месец декември, донякъде от активността на хората, взели решение да се сдобият с нов дом през тази година и започнали да търсят такъв от първия месец на годината, през януари имахме повече клиенти в сравнение със същия период през 2012 г. ”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Доколко обаче тези клиенти ще сключат реални сделки през тази година зависи най-вече от възможността да открият на пазара на недвижими имоти точно този, който ще отговори на изискванията им за качествено и уютно жилище и на бюджета, който са си определили за покупка.”, допълва Тошев.

Част от банките удължиха промоционалните си оферти, които ще бъдат валидни поне до края на февруари. Очакванията на експертите от Кредит Център са през март и април да видим на пазара и нови интересни продукти, както в областта на ипотечните така и при потребителските заеми, с което да продължи тенденцията на бавно подобряване на условията за кредитиране на домакинствата в България.

В началото на годината предлагането в сектора е значително по-активно. Потребителското кредитиране е сегмента, в който има най-слабо търсене през последните години и видимо той се нуждае както от нови продукти, така и от подобряване на условията по старите. Такива тенденции се оформиха от първите месеци на 2012 година и очакванията на консултантите от КредитЦентър са те да се засилят през тази година.

От www.creditpoint.bg отчетоха леко подобряване на нивата на личния кредитен рейтинг, като към края на януари средното ниво в страната достигна 451 пункта и определя следните лимити, които средностатистическия българин може да си позволи да изтегли от различните кредитни продукти: до 36 500 евро за покупка на жилище, до 5 000 евро за потребителско финансиране и кредитна карта с лимит до 750 евро. Предвид средния размер на изтеглените ипотечни кредити за януари – около 30 000 евро се вижда нежеланието на кредитополучателите да теглят по-големи заеми, което показва предпазливост при натрупване на задължения от страна на домакинствата.

През първия месец на 2013 година средният размер на изтеглените в страната финансови средства се равнява на 30 167 евро, като спадът спрямо последните месеци на 2012 г. не е значителен с оглед на винаги по слабите месеци януари и февруари. Заемите в лева надвишават тези в европейска валута. Левовите ипотеки са 53% от всички, поискани през месеца, сочат данните на Кредит Център.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева
%
София             39 227     46/54
Варна              38 360      53/47
Бургас            29 890      42/58
Пловдив        21 283       51/49

Кредитите в лева през януари 2013 г. набраха популярност и в София, където те представляват 54% от всички изтеглени. Средният размер в столицата е висок на фона на общия за страната – над 39 000 евро. Сравнително нисък е размерът в Пловдив – 21 283 евро Изключително предпочитани през януари са ипотеките в български пари в Бургас – 58% от всички изтеглени средства в морския град са в лева.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ                                                                                                      

Възраст   %    от 01.01.2013 г. до 31.01.2013 г.

18 – 25 г.    7,7%
26 – 35 г.   57,5%
36 – 45 г.   23,5%
Над 45 г.    11,3%
Между 26 и 35 години и през този месец е възрастта на най-активните кредитополучатели. Хората между 18 и 25 години също не са пасивни – те представляват 7.7% от потребителите на ипотечни кредити. Над 45 години пък са малко над 11% от изтеглилите ипотека през първия месец на 2013 г.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.01.2013 г. до 31.01.2013 г.
от 0 до 10 000                    3,9%
от 10 000 до 30 000     47,9%
от 30 000 до 50 000     35,3%
от 50 000 до 70 000       5,8%
от 70 000 до 90 000       4,3%
над  90 000                           2,6%
Между 10 000 и 50 000 продължават да формират дял от над 80% от всички изтеглени заеми през месец януари, посочва се още в доклада на компанията. Над 90 000 евро кредит са изтеглили 2.6% от потребителите през периода. Близо 4% са прибегнали до ипотека в размер до 10 000 евро.

 
Видове ипотечни кредити – Януари 2013 г.
Покупка на жилище        94,1%
СМР         0%
Лично ползване         5,9%
Придобивката на жилище отново остава водеща причина за теглене на парични заеми – 94.1% от кредитополучателите през януари са изтеглили средства с тази цел. За лично ползване и външно финансиране са ползвали 5.9% от потребителите през месеца.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Януари 2013 г.
До 10 години          5,6%
10 до 15 години    11,8%
16 до 20 години   34,8%
21 до 25 години   27,5%
26 до 30 години   16,7%
Над 30 години         3,6%
Срокът на погасяване на кредита през януари отчетливо се удължава спрямо последните месеци на 2012 г. Най-популярният период на погасяване е този между 16 и 20 години – близо 35% от потребителите през януари го избират. Между 21 и 25 години пък са решили да погасят дълга си 27.5% от хората. Най-дългият период – над 30 години, е станал предпочитан за 3.6% от получилите кредит през януари 2013 година.

% на финансиране – Януари 2013 г.

До 40%            5,3%
40% – 50%    14,1%
50% – 60%    20,4%
60% – 70%    20,5%
70% – 80%    25,7%
80% – 90%    12,2%
90% – 100%    1,8%
Между 70% и 80% външно финансиране избират 25.7% от хората през януари. Около 20% от кредитополучателите пък решават да покрият между 50% и 60% от стойността на сделката с кредит. Също 1/5 е делът на потребителите, решили да платят сделката си по този начин между 60% и 70%. Кредит от финансова институция, покриващ 90% до 100% от стойността избират близо 2% от потребителите през януари 2013 година.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: