най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за септември 2012

По-ниски лихви по жилищните кредити до края на 2012 година
изтегли анализа тук

51% от кредитите във Варна са в лева

От по-ниски лихви по ипотечните кредити ще могат да се възползват българите до края на годината. Между 0.25% и 0.5% е понижението на лихвените проценти в рамките на есенните промоции на банките. Това посочват в доклада си за месец септември експертите от консултантската компания Кредит Център.

„Есенните промоции, които традиционно стартират през септември и ще продължат до края на годината, оправдаха очакванията и донесоха освен по-ниски лихви и допълнителни облекчения за кредитоискателите”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „И тази година не беше изключение, което означава, че от настоящия момент до края на 2012 г. кредитополучателите ще могат да се възползват от най-изгодните условия по ипотечните кредити за цялата 2012 г.”, допълва Тошев.

Освен лихвите за нови клиенти, някои банки понижиха и лихвите по старите ипотечни кредити. Пощенска банка намали лихвите по всички жилищни ипотечни кредити на клиентите си с 0.25%. Това показва, че финансовите институции виждат положителна перспектива в развитието на пазара и е знак за неговото стабилизиране.

Левовите кредити продължават да „трупат” популярност сред потребителите, отбелязва се още в анализа на компанията. Те са нараснали с около 2% за цялата страна в рамките на един месец. В същото време ипотечните заеми, изтеглени в български пари във Варна, надхвърлиха половината от всички изтеглени кредити. През септември сумите, изтеглени в лева в Морската столица, са 51%, а тези в европейска валута са 49%. От Кредит Център очакват тази тенденция да продължи и популярността на левовите кредити да нараства.

След по-активния август, през септември търсенето на жилищни кредити тръгна по-вяло през първата половина на месеца, но и3лизането на първите промоционални предложения започна да активира клиентите, решили да закупят нов дом до края на 2012 г. Търсенето на имоти в диапазона  30 000 – 50 000 евро остава водещо, а според анализаторите на имотния пазар, качествените жилища в този сегмент са намалели значително като предлагане, което може да доведе до отчитането на по-малко сделки до края на годината. 

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през септември е 31 245 евро. Съотношението между европейската и българската валута показва стабилен и траен интерес към левовите кредити – 44 на 100 от заемите в страната през септември са изтеглени в български пари.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева

София    34 196    56/44
Варна    31 860    49/51
Бургас    24 540    60/40
Пловдив   21 680     59/41
Средният размер на кредитите в София е малко над 34 000 евро, което представлява ръст с около 3000 евро спрямо месец август, отчитат от Кредит Център. Морската столица е градът, който се нарежда на второ място по среден размер на кредитите – близо 32 000 евро. В Бургас и Пловдив средният размер е съответно 24 540 и 21 680 евро.

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст 
18 – 25 г.   8,2%
26 – 35 г.   46,9%
36 – 45 г.   31,5%
Над 45 г.    13,4%
Хората между 26 и 35 години отново са най-активните кредитополучатели – те представляват близо 47% от всички през септември. Следват ги хората между 36 и 45 години, които представляват 31.5% от всички. Активизират се и най-младите кредитополучатели – между 18 и 25 години, които са над 8% през септември при около 7% през предходния август, посочват още от Кредит Център.
ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
от 0 до 10 000     4,8%
от 10 000 до 30 000      53,6%
от 30 000 до 50 000      31,5%
от 50 000 до 70 000        3,9%
от 70 000 до 90 000        3,8%
над  90 000            2,4%
Драстични промени в процентното разпределение на кредитите по размер не се наблюдават, сочат данните на компанията. Най-популярни остават заемите между 10 000 и 30 000 евро – 53.6%. Следват ги кредитите между 30 000 и 50 000 евро, които представляват 31.5% от всички през септември. Между 2% и 5% заемат останалите разновидности на размери на ипотечните заеми през първия есенен месец.

Видове ипотечни кредити – Септември 2012 г.
Покупка на жилище    96,0%
СМР    0%
Лично ползване    4,0%

Покупката на жилище продължава да е водеща причина за теглене на кредит за 96% от кредитополучателите през септември. За лично ползване пък външно финансиране са ползвали 4% от потребителите през месеца.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Септември 2012 г.
До 10 години   4,3%
10 до 15 години    18,5%
16 до 20 години   40,1%
21 до 25 години    19,8%
26 до 30 години   12,9%
Над 30 години     4,4%

Над 40% от кредитополучателите са избрали срок на погасяване между 16 и 20 години, посочват от компанията. Период на изплащане между 21 и 25 години пък са избрали близо 20% от хората. Следващият най-популярен срок е този между 10 и 15 години. Кратки срокове – до 10 години, или пък дълги – над 30 години, избират между 4% и 4.5% от кредитополучателите през месец септември.

% на финансиране – Септември 2012 г.

До 40%           3,9%
40% – 50%   14,8%
50% – 60%    19,9%
60% – 70%    24,1%
70% – 80%    30,2%
80% – 90%       7,1%
90% – 100%     0%

Външното финансиране между 70% и 80% от стойността на сделката е използвано от около 1/3 от потребителите на ипотечни заеми през изтеклия есенен месец. Близо ¼ от хората пък са избрали кредит, покриващ между 60% и 70% от сумата по сделката. Финансиране до 90% използват малко над 7% от кредитополучателите през септември. Около 1/5 от хората пък са прибегнали до финансиране от 50% до 60% от общата стойност на сделката, посочват още от Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: