най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за май 2012

ПО-ВИСОКИЯТ ПРОЦЕНТ САМОУЧАСТИЕ ОЗНАЧАВА ПО-МАЛКО ПЛАТЕНИ ЛИХВИ

изтегли анализа тук

Месец май беше активен за ипотечното кредитиране, дори и земетресенията не се отразиха на планираните сделки и те бяха завършeни в срок. Средният размер на кредитите се запази сравнително непроменен спрямо април, а най-отчетливата тенденция бе сериозният ръст на кредитите, изтеглени в лева. Това отчитат експертите от консултантската компания Кредит Център.

„Основната причина за малкия среден размер на кредитите са по-ниските цени на сделките с имоти напоследък”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „През последните 2 месеца наблюдаваме и тенденция към увеличаване на процента самоучастие. Това на практика е позитивно явление, тъй като високият процент самоучастие прави крайната цена на вложението за имот значително по-ниска”, добавя Тошев.

По думите му настъпват някои значителни промени в това как е по-изгодно да инвестираме парите, с които разполагаме. През последните години редица експерти съветваха сериозна част от покупката на имот да се покрива с кредит, за да може купувачът да инвестира спестените си пари в друго, като ремонт, обзавеждане или в собствения бизнес. В момента обаче икономически по-разумното решение е да се вложи максимално голям процент собствени средства – така покупката ще излезе много по-изгодна на финала.

Сумата, която вземате на кредит – така наречената главница, e константна, а това, което на практика променя стойността на крайното ви вложение, е лихвата и съпътстващите такси, по-голямата част от които също се смятат на база на оставащата за погасяване главница. По тази причина от Кредит Център съветват, когато купувате имот с кредит и можете да си позволите по-голямо самоучастие, да го направите.

„Ако сделката ви е на стойност 40 000 евро и имате 10% самоучастие – т.е. 4 000 евро, главницата по кредита ви ще бъде 36 000 евро. При лихва от 7%, всеки месец вие ще плащате тази лихва върху тези 36 000 евро или за срок 25 години на кредита ще се платят лихви в размер на 78 883 лева”, пояснява Тошев. „Ако обаче самоучастието ви е 30% или 12 000 евро, вие отново ще плащате 7% лихва, но върху главница от 28 000 евро, което на практика прави крайната стойност на плaтената лихва 61 350 лева”, разказва още Тошев.
     

През месец май средният размер на изтеглените кредити остана почти без промяна спрямо април – 31 212 евро. Тенденцията левовите кредити да стават все по-популярни вече се превръща в трайно явление, което набра още по-голяма скорост през изтеклия месец. Над 30% от изтеглените ипотечни заеми през май са в българска валута, сочат данните на Кредит Център.
Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева
София 35 958    83/17
Варна 32 355     66/37
Бургас 24 380   61/39
Пловдив 20 106   64/36
Размерът на изтеглените ипотечни заеми в столицата бележи ръст с около 2000 евро през май спрямо предходния април. В другите големи градове обаче стойността на средния размер се е понижила. В Пловдив размерът на изтеглените заеми е 20 106, във Варна – 32 355, а в Бургас – 24 380. В тези градове обаче доминацията на левовите кредити е значително по-осезаема  в сравнение със София. В Бургас например близо 40% от кредитите са изтеглени в български пари.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст 
18 – 25 г.        5,3%
26 – 35 г.      55,7%
36 – 45 г.      28,4%
Над 45 г.      10,6%

Хората между 26 и 35 години и през май са най-активни спрямо останалите възрастови групи и представляват над 55% от всички. Вторите по активност са кредитополучателите между 36 и 45 години. Най-младите – тези до 25 години, представляват над 5% от потребителите на ипотечни кредити през месец май. Най-възрастните пък – хората над 45 години, са около 10% от всички кредитополучатели, сочат данните на консултантската компания.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро 
от 0 до 10 000                     5,8%
от 10 000 до 30 000       46,9%
от 30 000 до 50 000      37,1%
от 50 000 до 70 000      5,7%
от 70 000 до 90 000          2%
над  90 000                           2,5%

Почти без промяна спрямо април остава популярността на кредитите между 10 000 и 30 000 евро – през май те са с около 1.7% повече. Същото важи и за заемите между 30 000 и 50 000 евро, които през изтеклия месец заемат малко над 37% от всички. Макар и плах и постепенен, продължава ръстът на кредитите над 90 000 евро, които през май представляват 2.5% от всички изтеглени заеми.

Видове ипотечни кредити –
Покупка на жилище     97,2%
СМР                                             0%
Лично ползване               2,8%

Малко над 97% от кредитите през май са изтеглени с цел покупка на жилище, а останалите 2.8% са предназначени за лично ползване, посочват още данните на Кредит Център.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – май 2012 г.
До 10 години               1,3%
10 до 15 години       12,9%
16 до 20 години       43,2%
21 до 25 години        24,6%
26 до 30 години            18%
Над 30 години                0%

Най-популярният срок на погасяване на ипотечния заем през май остава този между 16 и 20 години – над 43% от кредитите ще бъдат изплатени в такъв период. Следващият сред предпочитанията е срокът между 21 и 25 години – него са избрали 24.6% от потребителите на ипотечни заеми. Кредити над 30 години през май не се отчитат.

% на финансиране – май 2012 г.

До 40%            4,2%
40% – 50%     15,1%
50% – 60%     15,4%
60% – 70%    18,8%
70% – 80%    34,3%
80% – 90%     12,2%
90% – 100%      0%

И през месец май най-често срещаният дял на финансиране е между 70% и 80% – 34.3% от кредитополучателите са избрали да получат такъв процент от стойността на сделката. Между 60% и 70% пък външно финансиране са избрали близо 19% от потребителите през май. С около 2% намалява процентът на финансиране между 80% и 90% от стойността на сделката.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: