най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за февруари 2012 г.

•    Пролетните промоции вече излязоха на ипотечния пазар
•    Потребителите бързо получават одобрение за кредит, но срещат трудност в намирането на подходящия имот
изтегли анализа тук
Ипотечните кредити в българска валута започват да набират популярност за сметка на евровите заеми. Това отчитат в анализа си за месец февруари анализаторите от консултантската компания КредитЦентър. Макар лихвите при еврото също да стават все по-изгодни, условията при българската валута се подобряват със значително по-високи темпове.

„Тенденцията левовите кредити да са все по-предпочитани от потребителите започна да набира скорост още в началото на годината”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „От началото на януари досега получаваме все повече запитвания за кредити в български пари. Същевременно финансиращите институции предлагат заеми с по-активно падащи лихви в лева, отколкото в европейска валута”, допълва още Тошев.

През февруари започнаха да се появяват и първите пролетни промоции от страна на банките, отчитат още анализаторите от КредитЦентър. Продължава политиката на финансиращите институции да осигуряват все по-изгодни условия за своите клиенти. Освен промоционалните предложения с изгодни лихви, се повиши и скоростта, с която кредитополучателите получавт одобрение на запитванията си. Макар обаче исканията им за кредит да се удовлетворяват бързо, много потребители срещат трудности при намирането на подходящия имот.

Според КредитЦентър хората получават външно финансиране изключително лесно, но намирането на исканото от тях жилище се оказва нелека задача. Интересите на купувачите са насочени главно към двустайни апартаменти, но често те не отговарят на всички изисквания, което в крайна сметка създава известни затруднение за сключването на добра сделка.

„За купувачите водещо остава търсенето на най-изгодна сделка – качествен имот на ниска цена”, коментира Тихомир Тошев. „За такава сделка в повечето случай получава и необходимото кредитиране при по-добри условия за пазара ”, допълва Тошев.

През февруари 2012 година средният размер на изтеглените кредити в страната е бил 34 860 евро.
Съотношението евро/лева следва започналата от началото на 2012 година тенденция левовите заеми да стават все по-предпочитани. През февруари кредитите в лева представляват около 16% от всички, а останалите 84% от изтеглените заеми са в европейска валута.

Среден размер на изтеглените кредити в евро -Съотношение в евро/лева

София    35 860    85/15
Варна    34 790    86/14
Бургас    29 880    80/20
Пловдив    26 380    82/18

През втория месец на годината средният размер на изтеглените кредити в София е 35 860 евро, което представлява известен спад спрямо януари. Покачване с около 1000 евро спрямо първия месец на 2012 г. обаче се наблюдава в Морската столица, където средната изтегляна сума през февруари е 34 790 евро. В Бургас средният размер отново е близо 30 000 евро, като там левовите кредити представляват цели 20% от всички. Същевременно в Пловдив средният размер за месец се е покачил на 26 380 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    9,1%
26 – 35 г.    40,5%
36 – 45 г.    35,6%
Над 45 г.    14,8%

Най-активните кредитополучатели през февруари отново са хората между 26 и 35 години – малко над 40% от всички. Това е известно понижение на активността на тази възрастова група спрямо януари. Хората между 36 и 45 години представляват 35.6% от всички. Остава значителна активността на най-младите – между 18 и 25 години, които през февруари са 9.1% от всички.


ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

от 0 до 10 000    5,1%
от 10 000 до 30 000    45,8%
от 30 000 до 50 000    32,6%
от 50 000 до 70 000    9,1%
от 70 000 до 90 000    4,6%
над  90 000    2,8%

Кредитите между 10 000 и 30 000 евро за пореден месец са най-много от всички – 45.8%. През февруари обаче те са намалели спрямо предходния месец, когато са надхвърляли половината изтеглени заеми. За сметка на това нараснал с около 3% е делът на кредитите между 30 000 и 50 000 евро. Макар и плахо, заемите над 90 000 евро продължават да увеличават дела си – през февруари те са представлявали 2.8% от всички изтеглени заеми, отчитат от Кредит Център.

Видове ипотечни кредити – февруари 2012 г.
Покупка на жилище    96,6%
СМР    0%
Лично ползване    3,4%

През февруари 96.6% от кредитите са изтеглени с цел покупка на жилище, сочат още данните на компанията. За лично ползване са изтеглени останалите 3.4% през месеца. Характерът на сезона отново предопредели липсата на заеми, изтеглени с цел строително-монтажни работи, посочват още от Кредит Център.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – февруари 2012 г.

До 10 години   0,8%
10 до 15 години    13,6%
16 до 20 години    42,9%
21 до 25 години    21,7%
26 до 30 години    20,1%
Над 30 години    0,9%

Срокът на погасяване на ипотечните кредити продължава да бъде главно между 16 и 20 години. За месец той е нараснал от около 35% до близо 43% през февруари. Известен спад се наблюдава в предпочитанията за срок между 21 и 25 години – през отминалия месец той е 21.7%. Близо 1% от кредитополучателите пък са избрали да изплащат изтегления си кредит за период от над 30 години, отчитат още от кредитната компания.


% на финансиране – февруари 2012 г.

До 40%   4,6%
40% – 50%    12,4%
50% – 60%    13,1%
60% – 70%  19,6%
70% – 80%    36%
80% – 90%    14,3%
90% – 100%    0%

И през февруари се запазва тенденцията, при която най-предпочитаният процент на финансиране е между 70% и 80% от стойността на сделката. Точно 36% от кредитополучателите ще финансират покупката си с такъв размер на външния заем. Между 60% и 70% от стойността пък ще покрие кредитът на близо 20% от потребителите на ипотечни заеми. Сделка със 100% финансиране през февруари не се наблюдава, но 14.3% от потребителите ще финансират с кредит между 80% и 90% от стойността на сделката.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: