най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за октомври 2011 г.

ПО-МАЛКО ОПТИМИЗЪМ И ПОВЕЧЕ РЕАЛИЗЪМ НА КРЕДИТНИЯ ПАЗАР ПРЕЗ ОКТОМВРИ

•     Въпреки старта на най-активния сезон за кредитирането в годината, несигурността в еврозоната прави потребителите по-предпазливи и внимателни
•    Безработицата и намаляването на доходите са сред най-честите притеснения на българина, нуждаещ се от  дом

Месец октомври започна с очакваните промоционални оферти за ипотечните кредити. По-голямата част от тях бяха с отстъпки в таксите и комисионните, а по-малко с намаляване на лихвените нива. Стабилността, спокойствието и ръстът на пазара, характерни за цялото второ тримесечие на 2011-та година, постепенно отстъпиха на предпазливостта и реализма при клиентите, осъзнавайки, че кризата в Гърция и Италия могат да имат своето отражение върху бъдещите приходи на българските домакинства. Това повлия на пазара на ипотечно кредитиране в посока на намаление в средния размер на отпуснатите кредити. Активни на пазара останаха купувачите на по-класни жилища, при които и отстъпките са по-високи. Тези клиенти в повечето случаи имат достатъчна сума пари в брой, възползват се от изгодните оферти за кредитиране и решават конкретен жилищен проблем. Добрата новина е, че броят на сделките и исканията за ипотеки се запазва, което доказва, че несигурността не е преминала в опасения.

„Отчитаме намаление на броя клиенти в най-ниския ценови диапазон”, коментира изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев. „Въпреки че евтините жилища все още заемат най-голям дял от пазара, тяхната абсолютна стойност постепенно пада. За тази група хора стабилността и добрата перспектива са от най-голямо значение, защото и най-слабото намаление или забавяне на възнагражденията ги изправя пред трудности да вържат семейния си бюджет. Все по-често клиентите ни искат, теглейки кредита, да си направят и застраховка живот с покритие на риск „безработица”. Това им дава повече сигурност и спокойствие, че ще се справят с погасяването на кредита и при евентуални проблеми с работа и доходите” – допълва Тошев.

Друга тенденция, която ясно се оформя, е че клиентите все по-внимателно проучват условията на финансовите институции, като се интересуват не само за текущите условия по кредитите, а за цялостната им политика през последните години. „Дори хората, които не използват посредничеството на кредитни консултанти, не вземат решение, преди да са посетили 4 – 5 банки и да са получили оферти от тях. Те знаят, че лихвата не е най-важният показател за предложението”, казва Тихомир Тошев. „Клиентите отново се интересуват от ГПР-то, което им показва цялостното оскъпяване на кредита. Това е положителен сигнал за пазара, тъй като за всички участници е добре пазарът да е добре информиран, потребителите да са знаещи и разумни, защото в перспектива това означава стабилен ипотечен пазар с по-малко лоши кредити”, допълва Тошев.

През октомври средният за страната размер на изтеглените ипотечни кредити е 34 298 евро, отчитат консултантите от Кредит Център. Съотношение евро/лева за страната е 87/13 в полза на еврото.

Среден размер на изтеглените кредити в евро  –  Съотношение в евро/лева
София    38 520    88/12
Варна    30 960    90/10
Бургас    27 560    85/15
Пловдив    25 180    82/18

Най-голям по традиция остава размерът на изтеглените ипотечни кредити в столицата, който през изминалия месец намалява на 38 520 евро. На второ място се нарежда Варна, следвана от Бургас. Ипотечните кредити в тези два града през октомври са съответно средно по 30 960 евро и 27 560 евро. Четвърти в класацията е Пловдив, където през октомври клиентите са теглили средно по 25 180 евро за нов дом.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    7,1%
26 – 35 г.   44,9%
36 – 45 г.    37,8%
Над 45 г.    10,2%

Възрастта, в която клиентите са най-активни в тегленето на ипотечни заеми, е между 26 и 35 години. За пореден месец близо половината от получилите кредит за нов дом (44,9%) са в тази възрастова група. Непосредствено след тях се нареждат клиентите между 36 и 45 години, които са 37,8% от всички, взели ипотечен кредит през октомври. Спрямо предходния месец наблюдаваме и леко увеличение на активността на най-младите (между 18 и 25 г.), чийто дял достига 7,1% спрямо 5,8% през септември.


ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

от 0 до 10 000    2,4%
от 10 000 до 30 000    58,5%
от 30 000 до 50 000    28,6%
от 50 000 до 70 000    4,2%
от 70 000 до 90 000    4,1%
над  90 000    2,2%

Делът на кредитите между 10 000 и 30 000 евро, който традиционно е най-голям, през октомври нараства допълнително с близо 10 процентни пункта, като достига 58,5% спрямо 48,8% за септември. Намаление за сметка на това имаме в дела на кредитите от ценовата категория от 30 000 до 50 000 евро. През октомври те са 28,6% от всички изтеглени спрямо 37,2% през предишния месец. Интересна тенденция се наблюдава в горния ценови диапазон, където кредитите в границата от 70 000 до 90 000 евро и тези над 90 000 евро увеличават своя дял в сравнение със септември, съответно с 1,2 и 0,6 пр. пункта.

Видове ипотечни кредити
Покупка на жилище    90,9%
СМР    0,8%
Лично ползване    8,3%

Разпределението на ипотечните кредити според тяхното предназначение се запазва почти без промяна през октомври. Девет от всеки десет заема (90,9%) са за покупка на жилище. Леко нарастване се забелязва на кредитите, изтеглени за лично ползване – 8,3% спрямо 7,7% за предходния месец. За строително-монтажни работи са взети 0,8% от ипотечните заеми през октомври.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – октомври 2011 г.
До 10 години    0,5%
10 до 15 години    12,5%
16 до 20 години    32,1%
21 до 25 години    29,6%
26 до 30 години    24%
Над 30 години    1,3%

Срокът за изплащане на ипотечните кредити между 16 и 20 години остава най-предпочитан от клиентите. За такъв период през изминалия месец са взети 32,1% от заемите. По-дълъг срок – от 21 до 25 г., са предпочели 29,6% от кредитополучателите. С близо 8 процентни пункта се увеличава делът на ипотечните заеми със срок на погасяване между 26 и 30 години. През октомври той достига 24% спрямо 16,2% през септември.

% на финансиране

До 40%    2,6%
40% – 50%    10,3%
50% – 60%    12,4%
60% – 70%    15,2%
70% – 80%    39,6%
80% – 90%    19,9%
90% – 100%    0%

Процентът на финансиране, който банките най-често отпускат по ипотечните заеми, и през октомври е главно за 70-80% от стойността на жилището – 39,6% от кредитите са в този диапазон. На следващо място след тях се нареждат ипотечните кредити за 80 до 90% от цената на имота, които са 19,9% от всички. Трети по популярност са кредитите за 60 до 70% от стойността на имота (15,2%), следвани непосредствено от тези за 50-60% от цената (12,4%). Всеки десети ипотечен заем е в рамките на 40 до 50% от сумата по сделката.

Продължава да расте делът на клиентите с по-ниски доходи, които предприемат теглене на ипотечен кредит. През октомври спрямо предишния месец се увеличават кредитополучателите с доход на домакинство както от 1500 до 2500 лв. (от 83,8% на 84,6%), така и тези с доход до 1500 лв. (от 12,3% на 12,7%). 2,1% от всички, изтеглили ипотечен кредит през изминалия месец, са с приходи в семейството от 2500 до 4000 лв. на месец, а 0,6% – с над 4000 лв

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: