най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за юли 2011


ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ СА В ТЪРСЕНЕ НА ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ И ИЗГОДЕН ДОМ

изтегли анализа тук
•    Вместо почивка на море през юли, мнозина българи избраха ходенето по огледи или приключването на сделка с имот и кредит
•    Активизирането на кредитния и жилищния пазар постепенно обхваща всички негови сегменти

В резултат на все по-стабилния имотен пазар и активността на банките, броят на ново-отпуснатите ипотечните кредити през второто тримесечие на 2011 година е с 18% повече спрямо първото тримесечие на годината. Заедно с ръста на обемите, се покачва и средният размер на кредитите. С над 2200 евро е нараснал за последния месец средният размер на ипотечните кредити в страната, сочат данните на Кредит Център. За юли той достига 40 595 евро спрямо 38 366 евро за предходния месец, като по този начин започва да се доближава до нивата преди началото на кризата. Съотношението евро/лева на кредитите за страната през юли 2011 г. е 94/6.

„Причината за растящия размер на ипотеките е активността във всички сегменти на имотния пазар. Въпреки, че търсенето на двустайни апартаменти между 40 и 60 000 евро остава най-голямо, последното тримесечие има търсения в целия ценови спектър на пазара на имоти, а получаването на кредит е все по-лесно, защото в 90% от сделките купувачите са успели да договорят много добра цена на закупувания имот.”, коментира Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на Кредит Център. „Изгодната цена на купувания имот води след себе си добра оферта за финансиране на покупката му”, допълва Тошев.

През месец юли се появиха кредити за по-големи апартаменти, чиито купувачи разполагат със стабилни приходи и могат да си позволят външно финансиране в голям размер, най често 80 – 85% от цената на имота, но само в случаите, в които имат чисто кредитно досие и добри перспективи за дългосрочна финансова стабилност. Тези клиенти бяха и една от основните движещи сили на пазара преди кризата и връщането им е добър знак за пазара. Част от тях имат собствено жилище, но сега купуват по-голям и удобен за семейството имот, който отговаря на изискванията им за дом към днешна дата.

Анализирайки пазара на ипотечни кредити виждаме, че от началото на годината повечето негови показатели нарастват бавно, но стабилно, което дава надежда, че пазара трайно е обърнал тенденцията и вече ще расте по-устойчиво. Клиентите стават все по активни, без обаче това да притъпява чувството им за предпазливост и отговорност при взимането на сериозни финансови решения.

През юли една банка подобри офертата си за жилищни кредити, което рядко се случва през летните месеци. Това се прие добре от пазара и предполага нови подобрени оферти от другите активни финансиращи институции  за най-силния период на ипотечното кредитиране – септември – декември.

Среден размер на изтеглените кредити в евро –  Съотношение в евро/лева
София    49 180    98/2
Варна    37 940    96/4
Бургас    31 680    92/8
Пловдив    28 360    93/7

Както и през предишния месец, консултантите отчитат нарастване размера на ипотечните кредити и в четирите най-големи града на страната, определящи облика на ипотечния пазар. В столицата средният размер на кредитите гони 50 000 евро, нараствайки с над 2800 евро спрямо юни. С 3240 евро се повишава средният ипотечен заем в Бургас през изминалия месец и вече е 31 680 евро. Нарастването на кредитите във Варна е с 2200 евро до среден размер от 37 940 евро, а в Пловдив – с 1240 евро до 28 360 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
18 – 25 г.    10,8%
26 – 35 г.    48,2%
36 – 45 г.    32,7%
Над 45 г.    8,3%

Най-активни потребители на ипотечни заеми остават хората на възраст от 26 до 35 г., които през юли са 48,2% от всички изтеглили подобен кредит. Следва ги възрастовата група от 36 до 45 г., към която спада всеки трети клиент, взел ипотечен кредит. Най-младите – между 18 и 25 г., са 10,8% от всички потребители, а 8,3% от клиентите на ипотечните заеми са на възраст над 45 години.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    40,2%
от 30 000 до 50 000    38,1%
от 50 000 до 70 000    14,3%
от 70 000 до 90 000    4,8%
над  90 000    2,6%

През юли значително нараства делът на кредитите с размер над 50 000 евро, сочи още статистиката на Кредит Център. Заемите в диапазона от 50 000 до 70 000 евро, изтеглени през изминалия месец, са 14,3% от всички, докато месец по-рано делът им е бил 9,9%. Увеличават се и кредитите между 70 000 и 90 000 евро, които вече са 4,8% спрямо 3,4% през юни. Едновременно с това консултантите отчитат и нарастване на изтеглените заеми с размер над 90 000 евро, каквито обикновено се използват за закупуването на луксозни жилища.

Видове ипотечни кредити
Покупка на жилище    95,4%
СМР    1%
Лично ползване    3,6%

Покупката на жилище е основният мотив за търсенето на ипотечни заеми. С тази цел са взети 95,4% от кредитите през юли. За лично ползване са изтеглени 3,6% от кредитите, а 1% – за строително-монтажни работи.

Срок на изтеглените ипотечни кредити
До 10 години    1,6%
10 до 15 години    14,8%
16 до 20 години    40,1%
21 до 25 години    24,3%
26 до 30 години    17,3%
Над 30 години    1,9%

Срокът на погасяване от 16 до 20 години остава най-предпочитаният за клиентите, които вземат ипотечни кредити. През месец юли за такъв период на изплащане са изтеглени 40,1% от всички заеми. На следващо място се нареждат кредитите, изтеглени за период от 21 до 25 г., които са 24,3% от общия брой. Заемите, които трябва да бъдат върнати в срок между 26 и 30 години, са 17,3% от всички, следвани от тези, изтеглени за срок от 10 до 15 години (14,8%).

% на финансиране

До 40%    1,6%
40% – 50%    7,8%
50% – 60%    12,4%
60% – 70%    16,8%
70% – 80%    38,2%
80% – 90%    23,2%
90% – 100%    0%

Продължава да нараства и процентът на финансиране, който банките отпускат по ипотечните заеми. Кредитите с финансиране между 70% и 80% от стойността на имотите през юли са 38,2% от всички, докато месец по-рано техният дял е бил 36,7%. Нараства и броят на заемите, при които отпуснатото финансиране покрива 80% до 90% от цената на жилището. Техният дял достига 23,2% спрямо 22,1% през предходния месец. За сметка на тях леко се понижава делът на заемите с финансиране в диапазона 60-70%, 50-60% и 40-50%.

Най-чести потребители на ипотечни кредити са домакинства, чийто месечен доход е от 1500 до 2500 лв., сочи статистиката. Клиенти с този профил са изтеглили 86,2% от кредитите през юли. Всеки десети потребител е с доход на домакинство до 1500 лв., а 2,9% от получилите ипотечен заем имат приходи в семейството от 2500 лв. до 4000 лв. С доходи над 4000 лв. са 0,8% от клиентите, на които е отпуснат ипотечен кредит през изминалия месец.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: