най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за юни 2011 г.

ЗАЕТИТЕ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ И IT СЕКТОРИ НАЙ-АКТИВНИ В ТЪРСЕНЕТО НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
Стабилизирането на част от секторите на икономиката дава сигурност на заетите в тях и те се завръщат на пазара на недвижими имоти и жилищно кредитиране

изтегли анализа тук
Според данните на Кредит Център най-активни в момента са представителите на лекарското съсловие, мениджърите във фармацевтичния, ИТ и хранително-вкусовия сектор и заетите в сферата на енергетиката и горивата. Най-голям дял към средата на 2011-та година се пада на мениджърите във фармацията, компютърните технологии и телекомуникациите.
Тези потребители показват добра финансова и потребителска култура. Те познават не само няколко конкретни оферти за кредитиране и измененията по тях, но често месеци наред са проследявали и цената на конкретния имот, който купуват. Това им дава обективно основание да направят сделката точно в този момент – преди лятната ваканция и есента, през която според някои твърдения отстъпките при цените на имотите ще намаляват.

„Завръщането на интереса на представителите на средната класа към ипотечни кредити е още един знак за стабилизиране на пазара. Освен че имат сериозни професии, тези хора разполагат с достатъчно информация, на базата на която вземат своите решения да отложат или пристъпят към сделка”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Тук голямо значение има и повишената активност на банките, които подобряват условия си по ипотечните кредити и подкрепят клиентите си, особено тези с добра кредитна история и стабилно кариерно развитие”.

Завръщането на т.нар. средна класа доведе и до ясно сегментиране на пазара. Освен по-малките кредити, с които се финансира покупка на жилище тип първи дом, все повече се теглят ипотеки с размер над 50 000 евро – вече около 15% от изтеглените кредити.

Макар и бавно, раздвижването на пазара на ипотечни кредити се превръща в трайна тенденция. Дълго и дълбоко проучване на пазара, множество огледи на имоти, тежки и напрегнати преговори между продавачи и купувачи, обоснован и отговорен избор на жилищен кредит са характеристиките на днешните покупки на имоти. Все по-често всичко това завършва успешно, което показава, че нормализирането на пазара на имоти наближава.

Данните на кредитните консултанти за изминалия месец юни 2011 г. сочат увеличение на средния размер на изтеглените кредити спрямо предходния месец. Докато през май той е бил 36 860 евро, през юни достига 38 366 евро.

Среден размер на изтеглените кредити в евро – Съотношение в евро/лева

София    46 359    98/2
Варна    35 740    95/5
Бургас    28 440    94/6
Пловдив    27 120    94/6

Повишение на средния размер на кредитите се наблюдава във всеки един от 4-те най-големи града на страната, които са определящи за облика на ипотечния пазар – София, Варна, Бургас и Пловдив. Най-висок остава размерът на ипотечните кредити в столицата, които през юни са средно по 46 359 евро. Предпочитаната валута от потребителите масово отново е еврото, като съотношението на изтеглените кредити в евро и лева за страната е 95/5.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    10,6%
26 – 35 г.    46,5%
36 – 45 г.   35,8%
Над 45 г.    7,1%

Най-активна и през юни остава групата на потребителите на възраст от 26 до 35 години – 46,5% от всички кредитополучатели. След тях се нареждат клиентите в групата от 36 до 45 години, които са 35,8% от общия брой. Хората в активна възраст са най-честите потребители на ипотечни кредити – млади семейства, партньори, живеещи на семейни начала, или семейства, които очакват дете. Активност се забелязва и при съвсем млади кредитополучатели – до 25-годишна възраст, като всеки 10-ти, на когото банките отпускат ипотечно финансиране, попада в тази възрастова група.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000   40,8%
от 30 000 до 50 000   44,8%
от 50 000 до 70 000    9,9%
от 70 000 до 90 000    3,4%
над  90 000    1,1%

Най-голяма част от потребителите теглят кредит в размер от 30 000 до 50 000 евро, сочат наблюденията на Кредит Център. През юни те са били 44,8% спрямо 43,9% за май. На второ място по предпочитания се нареждат ипотечните заеми между 10 000 и 30 000 евро, които са 40,8% от всички изтеглени през изминалия месец. Всеки десети заем за юни е в диапазона от 50 000 до 70 000 евро, а леко повишение се наблюдава при дела на кредитите от 70 000 до 90 000 евро, както и при тези над 90 000 евро.

Видове ипотечни кредити – юни 2011 г.
Покупка на жилище 95,3%
СМР    1%
Лично ползване    3,7%

Покупката на жилище остава водещият мотив при търсенето на ипотечен кредит. С тази цел през юни са изтеглени 95,3% от заемите. За лично ползване са взети 3,7% от тях, а за СМР – 1%.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – юни 2011 г.
До 10 години    1,1%
10 до 15 години   13,4%
16 до 20 години    43,6%
21 до 25 години    26,8%
26 до 30 години    15,1%
Над 30 години   0%

Отново най-предпочитан срок за изплащане на ипотечен кредит остава периодът от 16 до 20 години. През месец юни 43,6% от изтеглените заеми са с този период на погасяване. Кредитите, взети за период от 21 до 25 години, са 26,8% от всички. На трето място се нареждат ипотечните  кредити, изтеглени за период от 26 до 30 години – 15,1% от всички, следвани непосредствено от по-краткосрочните (с изплащане между 10 и 15 години), които са 13,4%.

% на финансиране – юни 2011 г.
До 40%    1,3%
40% – 50%    8,2%
50% – 60%    13,6%
60% – 70%    18,1%
70% – 80%    36,7%
80% – 90%   22,1%
90% – 100%    0%

Все повече нараства процентът на финансиране, който банките отпускат по ипотечните сделки. През юни кредитите с финансиране в порядъка между 70 и 80% са 36,7% спрямо 35,6% през май, а тези между 80 и 90% – 22,1% при 21,2% за предходния месец. На трето място по дял – с 18,1%, са отново заеми с висок процент на финансиране от страна на кредитните институции (между 60 и 70%).

Домакинствата, които теглят ипотечен кредит, имат най-често месечен доход от 1500 до 2500 лв., сочат наблюденията на консултантите. В този профил се вписват 85,5% от всички потребители, получили заеми през юни. Нараства броят на хората с доход на домакинство до 1500 лв., на които се отпуска ипотечен кредит – 9,4% през юни спрямо 8,8% за предходния месец. Кредитополучателите с доход от 2500 лв. до 4000 лв. са 4,2% от всички, а тези с доходи на домакинството над 4000 лв. – 0,9%.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: