най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за май 2011 г.

ФИКСИРАНИТЕ ЛИХВИ – НОВАТА МОДА В ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ

•    Търсенето на професионални кредитни консултации се увеличава
•    Всеки 10-ти желаещ кредит има лошо кредитно досие

изтегли анализа тук

През месец май продължава стабилизирането на пазара на ипотечни кредити, отчетено през последните месеци. «Почти няма клиент, който да не търси макар и минимално допълнително финансиране при покупката на имот», коментира изпълнителният директор на КредитЦентър Тихомир Тошев. «Професионалната консултация за избора на най-подходящ кредитен продукт все по-често се търси от клиентите, осъзнали, че тя може да им спести не само време и усилия, но и значителни разходи в бъдеще. Дори хора с добра финансова култура търсят допълнителен професионален съвет», допълва Тошев.

Нови оферти с фиксирани лихви за определен период се появиха и през май, и това оформи  тенденцията на трайно позициониране на продуктите с фиксирана лихва на пазара на ипотечното кредитиране”, коментира още изпълнителният директор на КредитЦентър.
Разнообразието на фиксирани лихви се увеличава и въпреки че повечето такива предложения са с фиксирана лихва само за първата година, на пазара се появиха и продукти с фиксирана лихва за 7 и 10 години, каквито нашият ипотечен пазар не е виждал досега.

Фиксираните лихви за първата година се движат най-често в границите от 5.25% до 6.25%, а фиксираните лихви за по-дълги периоди – от 6.35% до 7.20%. Фиксираните лихви за първата година са по-скоро маркетингов инструмент, а тези за по-дълъг период се избират от клиенти, търсещи дългосрочна стабилност на разходите им по кредита. Изборът между продукт с фиксирана лихва или такъв с плаваща лихва за целия срок е много индивидуален и трябва да се прави след добра оценка на всички параметри на двата типа кредити и личните финансови възможности на клиента.

Активизирането на клиентите в търсенето на ипотечни кредити показа и една друга страна на кредитния пазар. Тези от тях, които не са били много стриктни в обслужването на съществуващите си кредити или кредитни карти през последните години, сега остават неприятно изненадани от справките в Централния кредитен регистър, които се правят при всяко подадено искане за кредит. Очакванията, че не е важно да спазваш месечните дати за плащанията си по кредита или че можеш да не внасяш месечните си вноски редовно, а тогава, когато имаш възможност, водят до лоша кредитна история и ограничаване на възможностите за получаване на нови кредити.

Наблюденията на консултантите от КредитЦентър сочат нарастване на размера на изтеглените кредити през месец май в три от четирите най-големи града на страната, които са определящи за облика на ипотечния пазар – София, Пловдив и Бургас. “Това се дължи и на увеличения процент на финансиране на сделките. Миграцията към големите градове и нарастването на населението в тях ще е все по-определяща за процесите в сектора на недвижимите имоти и в бъдеще. Търсенето на жилища в големите градове, където населението се увеличава, няма как да спре. Същевременно, в по-малките населени места, търсенето на жилищно кредитиране ще остава ограничено”, коментира още Тихомир Тошев.

Среден размер на изтеглените кредити в евро – Съотношение в евро/лева
София 45 530    97/3
Варна 32 640    95/5
Бургас 26 390    92/8
Пловдив 26 120    94/6

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през месец май е бил 36 860 евро, сочат данните на КредитЦентър. Съотношението евро/лева е 94/6 в полза на еврото. В сравнение с предходния месец, когато размерът на кредитите е бил 36 980, сега той намалява незначително.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    11,4%
26 – 35 г.    47,3%
36 – 45 г.   34,1%
Над 45 г.    7,2%

Най-активни като потребители на ипотечни кредити остават хората във възраст между 26 г. и 35 г., които през месец май са 47,3% от всички кредитополучатели. След тях се нареждат тези от 36 г. до 45 г. (34,1%). Традиционно високата активност на най-младите – между 18 г. и 25 г., се запазва и през изминалия месец. Най-нисък е делът на потребителите над 45-годишна възраст . 7,2%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    40,2%
от 30 000 до 50 000    43,9%
от 50 000 до 70 000    11,8%
от 70 000 до 90 000    3,3%
над  90 000    0,8%

Разпределението по размер на кредитите сочи намаляване на дела на тези в най-ниския сегмент – от 10 000 до 30 000 евро, които през изминалия месец са били 40,2% от всички спрямо 41,8% през април. За сметка на това леко се повишават дяловете на всички останали с по-големи размери. Най-предпочитани са отново ипотечните заеми между 30 000 и 50 000 евро, чийто дял е 43,9%. След тях се нареждат тези между 10 000 и 30 000 евро, следвани от кредитите в диапазона от 50 000 до 70 000 евро, които са 11,8% от всички. Леко увеличение има включително при кредитите от 70 000 до 90 000 евро – 3,3% при 2,6% през април.

Видове ипотечни кредити – май 2011 г.

Покупка на жилище    94,6%
СМР    2,2%
Лично ползване    3,2%

Покупката на жилище остава основна цел на получаталите на ипотечни заеми. През месец май с такава цел са взети 94,6% от ипотечните кредити. За строително-монтажни работи са били предназначени 2,2% от заемите, а за лично ползване – 3,2% от тях.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – май 2011 г.
До 10 години   0,7%
10 до 15 години    12,8%
16 до 20 години    42,4%
21 до 25 години    26,3%
26 до 30 години    17,8%
Над 30 години    0%

При срока на изтеглените кредити прави впечатление увеличението на дела на заемите, изтеглени за по-дълъг период на погасяване. Масовата част от потребителите (42,4%) теглят ипотечни кредити за срок от 16 до 20 години, но този процент намалява спрямо отчетените през април 43,8%. За сметка на това нарастват дяловете на кредитите, които ще бъдат изплащани за период от 21 до 25 години, както и на тези със срок на погасяване от 26 до 30 години. През месец май те са вече съответно 26,3% и 17,8% спрямо 23,1% и 16,2% за предходния месец.

% на финансиране – май 2011 г.

До 40%    0,9%
40% – 50%    8,4%
50% – 60%    14,4%
60% – 70%    19,5%
70% – 80%   35,6%
80% – 90%    21,2%
90% – 100%    0%

Все по-често банките отпускат кредити на стойност 70-80% от стойността на имота, както и за  80-90% от необходимата сума, сочат данните на КредитЦентър. За изминалия месец кредитите за 70-80% от цената на сделката са били 35,6% от всички, като след тях се нареждат тези, покриващи 80-90% от стойността на жилището, които са 21,2% от общия брой на получените заеми. На трето място по популярност се нареждат ипотечните кредити за 60-70% от необходимото финансиране (19,5%), следвани от кредитите в диапазона 50-60%, чийто дял е  14,4%.

Основната част от клиентите, теглещи ипотечни кредити, са с месечен доход на домакинство от 1500 лв. до 2500 лв., сочат още данните. През месец май на този профил отговарят 86,5% от потребителите. Кредитополучателите с доход на домакинство до 1500 лв. са 8,8% от общия брой, а тези с месечни приходи от 2500 лв. до 4000 лв. – 3,9%. Най-малък дял имат потребителите с доходи на домакинство над 4000 лв. – 0,8% от всички.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: