най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за юли 2010 г.

РАЗДВИЖВАНЕТО В ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ СЕ ЗАПАЗВА И ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

•    средният размер на ипотечните кредити продължава да върви надолу
•    активността в малките населени места се засилва
изтегли анализа тук
Пазарът на ипотечни кредити в страната остава активен и през лятото на 2010 година, макар растящите на брой запитвания да са за сравнително малки суми, сочи анализът на Кредит Център за месец юли. Това до голяма степен се дължи и на повишената активност на пазара на ипотечно кредитиране в малките населени места, където потребителите търсят и все по-често купуват имоти в идеалния център за под 30 000 евро.

„Наблюдаваме тенденция на запазване на активността на пазара на жилищно кредитиране, въпреки че клиентите търсят все по-малки по размер кредити.”, коментира Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на КредитЦентър. ”Клиентите имат много мотиви да избират по-малки суми, но не това, а тяхната готовност да купуват имоти с външно финансиране е важно за бъдещето на пазара. Докато броят на запитванията и появата на нови групи клиенти се запазват, прогнозите и очакванията ни ще са положителни.”, допълва Тошев.

Освен българите в чужбина и жителите на по-малките населени места (като Кърджали, Хасково, Пазарджик и др., например), по-голяма активност се наблюдава и у по-заможни семейства, които вече притежават апартамент, но биха искали да си построят къща. Според строителите времето е изключително подходящо, тъй като цената на всички дейности е с 20 до 30% по-ниска в сравнение с периода преди кризата. Сериозен спад са отбелязали и цените на парцелите. За съжаление обаче банките все още считат покупките на парцели за рискови и ги финансират най-често до 50% от стойността им. Възможност, която част от потребителите използват, е да ипотекират основното си жилище, и с отпуснатия кредит за „лично ползване” да реализират плана си.

През месец юли се търсеха по-активно кредити за покупки на панелни апартаменти и на такива без Акт 16. Макар и по-ниско като процент, това финансиране е достъпно и банките отпускат на купувачите необходимите им суми.

„Когато избират панелно или жилище в строеж, клиентите са привлечени от ниската му цена. Това означава, че по-големият дял лично финансиране, който се изисква, е по-малка сума. Но колкото и привлекателна да е цената спрямо общия пазар, внимавайте сумата да бъде съобразена с личните финанси на домакинството ви и имайте предвид риска, който поемате.”, съветва Тихомир Тошев.

През юли средният размер на изтеглените ипотечни кредити за страната е 28 400 евро. Съотношението между българската и европейската валута се запазва в полза на еврото – 89/11.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева

София    33 324    84/16
Варна    26 420    88/12
Бургас    25 300   90/10
Пловдив    24 250    86/14

Средният размер на изтеглените в столицата кредити бележи известно повишение спрямо предходния месец и през юли възлиза на 33 324 евро. Тенденция на спад в средния размер на кредитите обаче има във Варна и Бургас, където стойностите са съответно 26 420 евро и 25 300 евро. В Пловдив пък 14% от изтеглените кредити са в българска валута, а средният им размер е малко над 24 200 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст
18 – 25 г.    1,2%
26 – 35 г.    67,6%
36 – 45 г.    23,3%
Над 45 г.    7,9%

Хората на възраст между 26 и 35 години стават все по-активни кредитополучатели и през юли те са повече от 67% от всички. Следват ги хората в зряла възраст, които обикновено купуват второ жилище с голям процент спестени средства. Едва 1% са най-младите кредитополучатели – тези между 18 и 25 години. Тенденцията е трайна и се дължи на липсата на история на кариера и доходи.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро
от 0 до 10 000    4,1%
от 10 000 до 30 000   56,8%
от 30 000 до 50 000    26,9%
от 50 000 до 70 000    12,2 %
от 70 000 до 90 000    0%
над  90 000   0%

Кредитите на стойност между 10 000 и 30 000 евро остават най-предпочитани и през този месец, сочи анализът на Кредит Център. Над 60% от изтеглените през юли ипотечни кредити са под 30 000 евро, като в тази категория    са всички ипотеки, направени в малките градове на страната. Почти 27% от клиентите са предпочели кредит между 30 000 и 50 000 евро. Нараства процентът на потребителите, изтеглили кредит от 50 000 до 70 000 евро – 12.2% – всички те са в София .

Видове ипотечни кредити – юли 2010 г.
Покупка на жилище    91,3%
СМР    0%
Лично ползване    8,7%

През юли 91.3% от ипотечните кредити са били изтеглени с цел придобивка на жилище. За лично ползване пък кредит са изтеглили 8.7% от потребителите, като част от тях реално са го използвали за покупка на имот – парцел за строителство.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – юли 2010 г.
До 10 години    0%
10 до 15 години    26,4%
16 до 20 години    43,2%
21 до 25 години    12,5%
26 до 30 години    17,9%
Над 30 години    0%

Най-популярният срок на ипотечните кредити продължава да бъде този между 16 и 20 години. Малко над ¼ от изтеглените кредити през месеца са за още по-кратък срок на погасяване – между 10 до 15 години. Близо 18% от купувачите на имоти ще изплащат задълженията си към банката повече от 25 години.

% на финансиране – юли 2010 г.
До 40%    6,2%
40% – 50%    20,6%
50% – 60%    25,3%
60% – 70%    19,3%
70% – 80%    22,6%
80% – 90%    6%
90% – 100%    0%

И през юли сделките се финансират най-често между 50% и 60% от стойността. Нараста делът на тези, които договарят и получават от банките между 70% и 80% от цената на жилището, като това обикновено се случва при имоти с по-ниска абсолютна стойност, което задържа получената сума в рамките на средната статистика. Повишение отбелязва и делът на най-смелите клиенти, които купуват жилище с по-малко от 20% собствени средства.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: