най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за май 2010 г.

ТЪРСЕТЕ ИМОТ НА ПО-НИСКА ОТ ПАЗАРНАТА ЦЕНА,
за него ще получите по-лесно ипотечен кредит, съветват от Кредит Център

•    дебатите около евентуалното покачване на лихвите няма да се отразят на клиентите, които са договорили изгодна сделка
изтегли анализа тук
В резултат на активността на банките и клиентите, ипотечните кредити през месец май са с 8% повече от тези през април. При ръста на обемите, средният размер на кредита е спаднал, от една страна в резултат на по-ниските цени на жилищата, а от друга – на по-големия дял, който малките областни центрове заемат в статистиката.

През месец май се появиха предложения за до 100% финансиране, но до сделки при тези условия се достига трудно. Желанието на клиентите да получат пълната сума  най-често е нереалистично с оглед на техните текущи доходи и стойността на имота, който купуват.  Освен правилно съобразяване на бюджета и сигурността на работното място, за определяне на процента финансиране ключова остава стойността на имота, неговата локация, качеството на строителство и текущото му състояние.

„Очакванията ни са през следващите месеци ипотечни кредити да се теглят предимно за имоти, договорени на по-ниска от средната за района и типа жилище цена.”, споделя Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на КредитЦентър. „Това са и нашите съвети към клиентите. По-ниската цена е гаранция за запазване на стойността на обезпечението и е един вид превенция, че при затруднения купувачът ще може бързо да продаде имота, без да търпи загуби. Добрата новина е повишаващата се ликвидност на пазара на жилищни имоти. Тя също е успокоителна за купувачите, нуждаещи се от външно финансиране за своята сделка.”, допълва Тошев.

По данни на КредитЦентър през месец май 18% от клиентите са успели да договорят цена, по-ниска от цената, определена от независим оценител. В повечето случаи това са имоти, закупени с инвестиционна цел, собствениците на които се нуждаят от пари в брой в кратки срокове. Договорената по-ниска цена обаче не е гаранция, че имотът е подходящ за всеки клиент. С все по-голяма сила днес важат правилата за изчисляване и правилно определяне на възможностите на едно домакинство да обслужва кредит”.

„Когато пристъпвате към теглене на кредит, бъдете сигурни, че имате: добър имот, изгодна цена, сума за вноската, която не надвишава 40% от месечните ви доходи. Освен това отделете сума, равна на минимум 3 месечни вноски на депозит в банка.”, съветва Тошев. „Това е една допълнителна защита, която при някакъв проблем – загуба на работа, нередовно изплащане на заплатата или друго, ще ви даде няколко месеца спокойствие, докато намерите изход от ситуацията.”

Средният размер на изтеглените през месец май ипотечни кредити в страната е 36 420 евро. Съотношението евро/лева пък отново е в полза на еврото и е 94/6, показват данните на КредитЦентър.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
София    41 950    98/2
Варна    37 750    92/8
Бургас    32 280    90/10
Пловдив    26 620    91/9

В столицата средният размер на изтеглените ипотечни кредити е 41 950 евро, което представлява понижение спрямо април с малко над 1000 евро. Спад в средния размер бележи и морската ни столица Варна, където тази стойност е 37 750 евро. В Пловдив средният размер на ипотечните кредити е с най-ниска стойност – 26 620, а в Бургас тя е 32 280, като 10% от изтеглените в града кредити са в българска валута.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
18 – 25 г.    4,6%
26 – 35 г. 52,3%
36 – 45 г.    29,4%
Над 45 г.    13,7%

Като най-активни потребители на ипотечни кредити и през този месец се очертаха хората на възраст между 26 и 35 години. Те вече представляват повече от половината кредитополучатели. Хората между 36 и 45 години запазват втората си позиция в класацията на активните потребители на кредити, но процентът им продължава да пада и през май той е малко под 30%. Тенденцията най-младите да се активизират пък продължава и те заемат дял от 4.6% от всички кредитополучатели, сочи анализът на Кредит Център.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    39,65%
от 30 000 до 50 000    46,26%
от 50 000 до 70 000    11,9%
от 70 000 до 90 000    2,19%
над  90 000    0%

Общият оптимизъм на пазара на имоти и активността на банките дадоха отражение и върху сумите, които хората теглят. Най-предпочитаните кредити за периода са били тези между 30 000 и 50 000 евро – 46.26%. Запитванията за такъв размер на кредитите изпреварва с около 5% най-предпочитаните допреди месец суми между 10 000 и 30 000 евро.

Видове ипотечни кредити
Покупка на жилище    94%
СМР   0%
Лично ползване    6%

През май 94% от кредитополучателите са теглили целево за покупка на нов имот. За лично ползване кредит са изтеглили останалите 6% от потребителите на ипотечни кредити.

Срок на изтеглените ипотечни кредити

До 10 години    2,9%
10 до 15 години    28,4%
16 до 20 години    37,9%
21 до 25 години    16,2%
26 до 30 години    14,6%
Над 30 години    12,5%

Най-предпочитаният срок за погасяване на изтегления кредит продължава да бъде между 16 и 20 години. Това се счита за оптимален срок, даващ на потребителите баланс между оскъпяване и размер на вноската. Малко над 28% от хората пък предпочитат по-кратък период – между 10 и 15 години, което означава, че имат по-високи доходи или спестени средства, с които поемат по-голямо самоучастие в сделката.

% на финансиране
До 40%    5,4%
40% – 50%    16,8%
50% – 60%    30,9%
60% – 70%    22,3%
70% – 80%    24,6%
80% – 90%    0%
90% – 100%    0%

И през май най-голям дял заемат сделките с финансиране от 50% до 60% . Сходен с месец април остава и процентът на хората, които финансират 60% до 70% от покупката си с ипотечен кредит – малко над 22%. Расте обаче броят на хората, които използват 70% до 80% външно финансиране – тези кредитополучатели представляват почти ¼ от всички през месец май.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: