най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на ипотечния пазар за ноември 2009

СРЕДНИЯТ РАЗМЕР НА ИПОТЕЧНИТЕ КРЕДИТИ У НАС СЕ ЗАВЪРНА НА МИНАЛОГОДИШНИТЕ НИВА
Потребителите с достъп до нови, разработени специално за кризата, продукти

изтегли тук анализа на ипотечния пазар за ноември 2009
Положителните тенденции на ипотечния пазар продължават и през ноември сочи анализът на КредитЦентър за предпоследния месец на годината. Само за месец средният размер на усвоените ипотеки е възстановил малко над 9% от стойността си и вече надвишава 40 000 евро. Запитванията са нараснали с 15%, като въпреки активните рекламни кампании, банките привличат предимно „качествени” кредитоискатели. Това влияе положително както на общите обеми, реализирани през периода, така и на срока за одобрение и усвояване.

Данните на КредитЦентър сочат, че около 40% от всички запитващи имат идеалния за банките профил:
–    Осигурителен доход на домакинството над 2000 лв.
–    Осигурено самоучастие за над 40% от стойността на придобивания имот
–    Липса на други кредити или лизинги
–    Възраст 30-35 години
–    Постоянна месторабота със стаж над 2 години
И не на последно място, този клиент е избрал и иска да купи с кредита напълно завършен имот в квартал с добър имидж и изградена инфраструктура.

През месец ноември гъвкавост показаха и две от банките, като предложиха продукти, разработени специално за кризата. Това са кредити с фиксирана лихва за началния период от една и съответно две години, като лихвите тръгват от 6,85% за десетгодишни заеми в евро. Основната цел на тези продукти е да дадат сигурност на ползвателите през периода на криза и в същото време възможност след нейното отшумяване, когато икономическата среда ще се подобри, да се възползват от по-добрите пазарни лихвени нива.

В края на календарната година, хората, които купуват имот с кредит, трябва да бъдат по-внимателни при определяне на сроковете в предварителните си договори. Съветът на експертите е да се остави пролука от минимум два месеца, тъй като декември е активен само през първата си половина, а част от ключовите институции са във ваканция през януари, което ще удължи сроковете за събиране на необходимите документи и изповядването на сделката.

Средният размер на изтеглените кредити за страната през ноември е 40487 евро, а съотношението евро/лева  е 88 на 12 в полза на европейската валута.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
София    46 839    90/10
Варна    36 780    76/24
Бургас    32 656    75/25
Пловдив    29 740    79/21

Средният размер на изтеглените в София ипотечни кредити нараства значително, въпреки сравнително по-ниския процент на финансиране и изискването потребителите да разполагат със спестени средства. Това означава, че на пазара се търгуват по-големи и/или по-качествени имот с по-висока обща цена. Според брокери, купувачите на имоти търсят жилища за 40 – 45 хиляди евро, което съпоставено към средния размер на ипотеките означава, че сделките в най-ниския ценови сегмент по различни причини се реализират без или с много малко външно банково финансиране.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст
18 – 25 г.    4,2%
26 – 35 г.    55,6%
36 – 45 г.    27,6%
Над 45 г.    12,6%

Младите българи на възраст между 30 и 35 години и трудов стаж от десет години се оказват не само най-подходящи, но и най-активни при тегленето на кредити. Възрастта се оказва ключова в характеристиката на идеалния банков клиент, тъй като кариерното развитие през този ранен период е показателна за амбициите, отговорността и бъдещото на клиента. Слабото място на младите потребители са събраните средства за самоучастие. В по-голям процент от случаите, те ги получават от родителите си или от продажба на наследствен имот.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро  %
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    40,4%
от 30 000 до 50 000    28,6%
от 50 000 до 70 000    19,9%
от 70 000 до 90 000    8,5%
над  90 000    2,6%

Въпреки ръстът на средния размер, най-голям дял продължават да заемат кредитите между 10 и 30 хиляди евро.Причината е в нежеланието на по-голяма част от клиентите да поемат по-висок от средния за възможностите им риск.

Видове ипотечни кредити – Ноември 2009 г.
Покупка на жилище    90,2%
СМР    1,2%
Лично ползване    8,6%
УПИ    0%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – ноември 2009 г.
До 10 години    6,7%
10 до 15 години   32,6%
16 до 20 години    41,9%
21 до 25 години    14,6%
26 до 30 години    4,2%
Над 30 години    0%

Срокът, за който се теглят кредитите, спада през последните месеци. Тенденцията е пряко свързана с повишаването на финансовата култура на потребителите, които търсят оптималната сума за разумен срок, така че да платят по-ниска цена за целия период и в същото време да могат да си позволят месечната вноска.

% на финансиране – ноември 2009 г.

До 40%    18,6%
40% – 50%    33,4%
50% – 60%    31,9%
60% – 70%    7,3%
70% – 80%    8,8%
80% – 90%    0%
90% – 100%    0%

Очакванията на КредитЦентър за 2010 година са свързани с продължаващо подобряване на условията на ипотечния пазар. Най-вероятно лихвите ще спаднат средно с 1%, като за заемите в левове достигнат 8,5%, а за тези в евро – 7,5%.

Търсенето в началото на годината ще бъде слабо поради редица външни за банковия и имотния сектор фактори, но през пролетта на пазара ще започнат да излизат нови атрактивни предложения, така че към края на 2010 година пазарът ще покаже ръст от 15% спрямо настоящата 2009-та. Като цяло следващата година ще се движи под знака на различния пазар – профилът на идеалния клиент ще се запази и банките няма да либерализират значително изискванията,но добрите клиенти ще получават по-добри условия. В края на 2010 година се очакват и първите продукти за рефинансиране, както и активност от страна на потребителите за предоговаряне и рефинансиране на стари ипотеки.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: